Регионалната библиотека „Дора Габе” с коледна онлайн игра

Регионалната библиотека „Дора Габе” с коледна онлайн игра
С играта на библиотеката всеки участник може да спечели комплект от 40 книги „Златна колекция на XX век.

С наближаването на Коледните празници, всички очакваме вълшебството на Коледния дух, с надеждата нещо да запазим, нещо да променим, нещо да поискаме, за друго да благодарим. Всеки, който желае може да сподели, какво ще си пожелае на Коледа и да спечели пълен комплект от 40 книги Златна колекция XX век /Издател: Труд & 24 часа. 


Онлайн играта „За Коледа си пожелавам…!“ стартира днес. Гражданите ще имат възможността да споделят своите коледни пожелания в коментар под публикацията. На 29 декември, чрез жребий ще бъде определен победителят. 


Един участник може да участва само с един коментар. Онлайн играта е без ограничения на възрастта. За да се включи в онлайн играта, участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени по-долу, публикувайки коментар от свое име:


1. Не се допуска участие от фалшиви профили. 


2. Участници на възраст под 13 години, които нямат собствени профили във Фейсбук, могат да направят това от родителски профил, като под споделеното мнение запишат своите имена.


3. В Онлайн-играта не се допускат коментари, съдържащи нецензурни или обидни думи и изрази, с еротична и/или порнографска насоченост, със съдържание, което изпраща послания, които насаждат омраза срещу група или човек, което разпространява, популяризира или подбужда към дискриминация на расова, етническа, полова, религиозна, политическа, възрастова, национална основа, полова идентичност и физически и/или психически увреждания, насилие, нетърпимост, политическа агитация, както и негативни коментари насочени срещу Организатора. 


4. Организаторът на Онлайн-играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с играта. 


5. Организаторът на Онлайн-играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление участници, които нарушават Общите условия по какъвто и да било начин.


6. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от провежданата Онлайн-игра. 


7. В първия ден, след приключване на Онлайн-играта, се определя победител сред участниците, определен чрез жребий и изпълнил условията, посочени по-горе.


8. Организаторът публикува имената на победителя в коментар под поста на Онлайн-играта на 29 декември 2021 г. и изпраща лично съобщение до победителя на профила, от който се е включил в Играта.


9. Датата, часът и мястото на награждаване на победителя в Онлайн-играта ще бъдат съобщени на фейсбук страницата (https://www.facebook.com/libdobrich), и сайта на библиотеката (https://www.libdobrich.bg).


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+