Средната продължителност на брака в област Добрич е 14.5 години

Средната продължителност на брака в област Добрич е 14.5 години
Броят на разводите през 2020 г. в област Добрич е 264 и са с 22 по - малко в сравнение с 2019 година. От всички прекратени бракове 75.8% се отнасят за населението в градовете.

Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (68.9%), следват причини като „несходство в характерите“ (18.6%) и „фактическа раздяла“ (9.1%).


Разводът не е бил първи за 10.2% от жените и 14.0% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2020 година. Според възрастта на разведените съпрузи с най–голям относителен дял е възрастовата група на 40 - 49 годишните. На тази възраст са прекратили своя брак 31.4% от мъжете и 28.0% от жените. През 2020 г. средната възраст при развод за мъжете и жените е съответно на 44.4 и 40.6 години. За страната мъжете и жените се развеждат съответно на 45.2 и 41.8 години.


През 2020 г. средната продължителност на брака до неговото прекратяване в областта е 14.5 години, докато в страната браковете продължават средно 15.7 години.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+