Морски клуб в рибарско селище „Кария“– Шабла в готовност да посрещне любителите на водните спортове

Морски клуб в рибарско селище „Кария“– Шабла в готовност да посрещне любителите на водните спортове
В рибарско селище „Кария“ – Шабла е изграден нов Морски клуб.

Домакините планират той да бъде открит на 6 декември /Никулден/ от 11.00 ч. с празничен водосвет отслужен от отец Павел.


Проект „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла“  е одобрен с Договор МДТ-ИП-01-6 от 11.03.2020 г. и се осъществява по Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, финансирана от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България.


Основната цел на проекта е „да се насърчи социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие в територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, чрез инвестиции в подобряване средата на живот“. Той е в съответствие и със следната специфична цел в ВОМР, а именно „насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство“.


Новоизградената и оборудвана двуетажна сграда ще предоставя условия за провеждане на обучения, срещи, информационни събития и други мероприятия, пряко свързани с морските спортове, целящи като резултат привличане на млади хора към рибарството. Инвестицията е насочена също и към рибарите – за подобряване на условията за живот в рибарската общност, както и за популяризиране и съхранение на морското дело и рибарство, специфично за региона.


Проектът е на обща стойност в размер на 310 772,31 лв без ДДС.


Изпълнението на проекта е реализирано в срок.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+