Йордан Йорданов: Целта ни през 2022 година е една, това е и нашата кауза - развитието на Добрич

Йордан Йорданов: Целта ни през 2022 година е една, това е и нашата кауза - развитието на Добрич
Интервю с кмета на община Добрич Йордан Йорданов.

Как определяте 2021 година, каква беше тя за община Добрич?


Динамична и трудна година предвид пандемията от КОВИД 19. Макар, че бяха наложени ограничителни мерки, които в една или друг степен оказаха влияние за развитие на българските общини, Община град Добрич стои стабилно. Налице е преизпълнение на собствените приходи, което означава, че ще излезем силни и стабилни от кризата.


Кое беше най-значимото, което успяхте да изпълните през 2021 година за жителите на общината?


Работихме по всички приоритети, залегнали в управленската ни програма. Ще започна с това, от което най-много се вълнуваме всички – подобряване на пътната инфраструктура. За Добрич това е една от болезнените теми, защото макар в миналия мандат да успяхме цялостно да асфалтираме над 30 км. улична мрежа, това е недостатъчно предвид състоянието на улиците. Изминалата година беше важна, защото започнахме поетапно да ремонтираме улици, които не са рехабилитирани от много време и имат важно значение в пътната инфраструктура. На улици като „Любен Каравелов, „Иван Вазов“ и „Каменица“ и др. предстои да продължат ремонтите и тази година с полагане на хоризонтална маркировка, подновяване на тротоарните настилки асфалтирани на улични платна. Важно е да се отбележи и рехабилитацията на бул. „Добричка епопея“, с прилежащи тротоари и мостови съоръжения, като част от дейностите по проекта за интегриран градски транспорт.


Няколко думи и за проектите, които се изпълняваха в общината през изминалата година.


Давам си сметка, че най-видимата част от нашата работа е инфраструктурата. Но това съвсем не е достатъчно, за да бъде Добрич един по-добър за живеене град.


Затова и през настоящата година активно работим по различни проекти в социалната сфера, подобряваме битовите условия в социалните услуги и се стремим да осигурим адекватна грижа за потребителите им.


През 2021 година стартирахме нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, чрез която предоставяме грижа в домашна среда на 47 възрастни хора, с трайни увреждания и потребност от чужда помощ, като се стремим да минимизираме риска от тяхната институционализация, да преодолеем социалната им изолация и да подобрим качеството им на живот.


На финала са строително-ремонтните дейности за разкриване на още една нова социална услуга - Приют с капацитет 15 потребители.


През 2021 г. модернизирахме част от културната инфраструктура в града ни – подменихме дограмата на сградата на Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“; ремонтирахме репетиционните зали на Детски хор „Маестро Захари Медникаров“ и на Смесен хор „Добруджански звуци; по проект „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г., стартирахме ремонтните дейности в Концертна зала „Добрич“, а по националната програма на Министерство на културата за опазване на недвижимото културно наследство реставрирахме южната фасада на сградата на Художествената галерия в града ни.


През отиващата си година финализирахме успешно подготвителните етапи за създаване на нов интегриран културен и образователен продукт – Детски интерактивен център от типа „Музейко“. Вече имаме неговата концепция и тематико-експозиционния му план. Осигурени са средствата за ремонт на сградата, в която той ще се помещава. Стремежът ни е центърът да стане модерно интерактивно пространство за неформално учене чрез игра, което ще допълва знанията в училище, ще вдъхновява децата да откриват и развиват своите интереси и умения, ще ги кара да се забавляват и ще им дава възможност да общуват по нов начин със своите родители.


И през настоящата 2021 година продължихме да изпълняваме дейностите по националната програма, като санирахме блоковете, за които има осигурено финансиране. Към настоящия момент се очаква потвърждение за наличие на финансов ресурс, за да се сключат договорите и да започне работа по обследване на одобрените жилищни сгради.


Какви са целите, които си поставяте за 2022 година?


Целта ни е една, това е и нашата кауза - развитието на Добрич. Но ако говорим за конкретни проекти на първо място ще поставя изготвянето на технически проект за пешеходна зона на Добрич. Работим той да е напълно готов до есента на 2022 г. Междувременно търсим финансиране на ремонта на центъра.


Не по-малко важно да Добрич е реализирането на ремонта на Кооперативния пазар. Припомням, че имаме одобрен проект, издадено разрешение за строеж и осигурено финансиране със заемни средства, за което ни е необходимо решение на ОС.


Не на последно място поставям строително-ремонтните дейности на пътната инфраструктура. За целта имаме осигурен финансов ресурс и технически параметри на ремонта.


Кои проекти ще продължат да се изпълняват в общината?


Всички проекти са важни за развитието на Добрич. Ще продължим да работим активно за подобряване на инфраструктурата и условията за бизнес. Предстои огромен обем от работа, поставили сме си за цел да ремонтираме около 50 улици тази година. Това е благодарение на дългосрочния заем, който Общински съвет гласува. Отделно имаме осигурени милион и половина от Министерски съвет, както и различни проекти, в които участваме. Сумарно в уличната мрежа на Добрич ще бъдат инвестирани около 13 – 15 милиона лева. Ще продължим и тази година да бъдем активни с ясни и конкретни решения в социалната сфера и културната инфраструктура. Всеки един проект, за който имаме финансиране ще допринесе за промяната на Добрич, зад която заставаме всички – местна власт, бизнес, граждани.


През месец юни 2021 г. Община град Добрич стартира инициатива за проучване на процедурата за регистрация на Индустриален парк Добрич. Той ще бъде изграден на терена на „Бившите казарми“ или така наречения Бизнес парк Добрич.


От самото начало на работата по този приоритет се води активна комуникация между общината и Министерството на икономиката. Предоставихме актуална информация за терена, икономическата обстановка в областта и какви кадри подготвят учебните заведения.


Целта на Община град Добрич е да изгради работещ индустриален парк, който да отговоря на нуждите и стандартите на потенциални инвеститори, използвайки местния потенциал за постигане на устойчив икономически растеж и заетост.


Цялата организация за регистрацията на индустриалния парк е във връзка с подаденият за одобрение от ЕК на 15 октомври 2021 г. Национален план за възстановяване и устойчивост. Програмата за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции. Тя ще подкрепя, от една страна, подготовка на терени за инвестиции, изграждане на довеждаща, зелена, специализирана и/или социална инфраструктура - минимум 4 индустриални паркове/зони сходни територии, а от друга, към привличане и установяване на минимум 4 стратегически инвеститора в индустрията. В зависимост от специфичните нужди на всеки стратегически инвеститор ще бъде предложен пакет от административни и финансови мерки.


Коя според Вас е най-наболялата тема в града и какви ще са Вашите действия през тази година?


Най – обсъжданата и наболяла тема е центърът на Добрич. Припомням, че има създадена комисия от широк спектър професионалисти в своите области – инженери, архитекти, проектанти, включително и представители на общинския съвет, която участва активно в целия процес. Вече сме на етап, в който правим ново задание за проектиране на центъра, а на следващ етап това задание ще бъде подложено на конкурс. Най – добрият проект ще бъде избран от авторитетно жури. Нашите очаквания са до края на лятото и началото на есента да имаме готов технически проект.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+