Комисията по земеделие ще разглежда в четвъртък вариантите за тавани на плащанията

Комисията по земеделие ще разглежда в четвъртък вариантите за тавани на плащанията
В четвъртък, 20 януари, Комисията по земеделието, храните и горите в Народносто събрание ще разгледа вариантите за тавани на плащанията и други въпроси, касаещи Стратегическия план за развитие на страната.

Председателят на Комисията Пламен Абровски също ще се присъедини към заседанието, след като изкара 14-дневна карантина и преболедува COVID-19, както самият той сподели на страницата си във Фейсбук, допълвайки, че вече е готов да продължи работата си пълноценно.


Точка едно от дневния ред на заседанието включва изслушване на зам.-министрите на земеделието. Те ще запознаят народните представители с обсъдените на ТРГ варианти за тавани на плащанията, както и с прилагането на член 17 от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013.


Втората точка от дневния ред касае политическата визия за отделяне на Българската агенция по безопасност на храните от структурата на Министерството на земеделието и нейното преминаване към Министерски съвет. В тази връзка гост на Комисията ще бъде изпълнителният директор на БАБХ проф. Христо Даскалов, който ще представи визията и целите на промяната.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+