В голямата си част целите на Програмата за управление на община Добричка през 2021 година са изпълнени

В голямата си част целите на Програмата за управление на община Добричка през 2021 година са изпълнени
Общинският съвет на община Добрич прие на редовното си заседание днес Отчета за изпълнение на Програмата за управление на общината през мандат 2019 – 2023 година, за 2021 година.

От отчета става ясно, че изпълнението на приходната част на бюджета за 2021 година е изпълнен на 98% от планираните разчети. При направения анализ за изпълнението на приходите, администрирани от отдел „Местни данъци и такси”за периода от 1 януари до 31 декември 2021 година са събрани местни данъци и такси в размер на 3 167 141 лева, което е 107% спрямо годишния план.  Най-много са постъпилите средства от данък при придобиване на имущество – 138% спрямо плана. При планирани 615 000 лева за данък върху превозните средства, постъпленията са 649 842, което представлява 106% изпълнение спрямо плана. 


Откроява се и значителен ръст на средствата, осигурени за капиталовата програма на общината, това включва средства за асфалтиране и текущ ремонт на сгради. 


През отчетния период чрез проекти Общината е развила социалните услуги на територията на общината.


По време на редовното заседание постъпиха въпроси от общински съветници. 


Донко Марев зададе въпрос какво се случва с длъжниците по договори за наем на земеделска земя, които дължат суми, които не са събрани. Кметът Соня Георгиева посочи, че към тях са изпратени писмени покани за погасяване на задълженията, към по-голяма част от тях са образувани и административни дела. 


Петко Игнатов попита дали има нещо неизпълнено от програмата. Соня Георгиева отговори, че в голямата си част капиталовата програма е изпълнена, няколко обекта са прехвърлени за следващата 2022 година. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+