До 7 март изплащат de minimis на животновъдите, кандидатствали до края на февруари

До 7 март изплащат de minimis на животновъдите, кандидатствали до края на февруари
Животновъдите, кандидатствали до 28 февруари по схемата de minimis, ще получат финансова помощ до 7 март 2022 г. За това съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“.

С оглед на влошената икономическа обстановка в страната и неблагоприятната ситуация, заради пандемията от COVID-19, както и поради настояване на браншовите асоциации в сектор „Животновъдство“, са променени указанията за предоставяне на държавната помощ de minimis за земеделските стопани, които отглеждат крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки, става ясно от официалното съобщение.


Съгласно новите указания се предвижда животновъдите, подали заявление за подпомагане до 28 февруари 2022 г., включително, да получат финансова помощ до 7 март 2022 г. За всички останали кандидати, които ще подадат своите заявления за подпомагане след 28 февруари до предвидения краен срок на приема по схемата – 11 март 2022 г., се предвижда помощта да бъде изплатена до 30 март 2022 г.


Утвърденият бюджет по държавната помощ е в размер на 24 млн. лв.


Заявления за помощта de minimis се приемат в областните дирекции (ОД) на ДФЗ, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП). Документите се подават по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец.


Припомняме, че за помощта могат да кандидатстват стопани с допустими за подпомагане животни по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3). Животновъдите се подпомагат за допустимия брой животни, след проверка за реализация по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 или (ПНДЖ3).


Целта на държавната помощ е да покрие част от производствените разходи по отглеждане на животните.


Предвидените ставки за подпомагане са:


до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;


до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за млечни крави;


до 45 лв. за млечни крави в планински райони;


до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;


до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за месодайни крави под селекционен контрол;


до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за биволи;


до 16 лв. до 200-то животно, вкл. и до 11 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;


до 11 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;


до 11 лв. за овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3).


Новите указания за държавната помощ са публикувани на интернет сайта на ДФЗ.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+