Свободни работни места в Добрич на 2 март

Свободни работни места в Добрич на 2 март
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати            3


Общ работник, Без образование,Начално,Основно           2


Главен експерт, Образование - Висше / Архитектура, строителство и геодезия (строителен инженер, архитект, инженер - транспотно строителство, В и К инженер, електроинженер и др.),Висше / Общо инженерство (строителен инженер, архитект, инженер - транспотно строителство, В и К инженер            1


Специалист, поддръжка, Образование - Висше / Електротехника, електроника и  автоматика (Електротехника)"            1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи            1


Директор дирекция, община, Образование - Висше / Икономика (Социални, стопански и правни науки/ Технически науки)               1


Счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Счетоводство и контрол, Финанси),Висше / Икономика           2


Лекар, Образование - Висше / Медицина           6


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, Образование - Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика)             1


Учител, практическо обучение, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по практика/Инструктор)             1


Организатор дейности, Образование - Висше / Социални дейности,Висше             1


Счетоводител, Образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане            1


Фармацевт магистър, Образование - Висше / Фармация                    2


Помощник-готвач, Образование - Начално,Средно / Хранителни технологии,Основно,Без образование         4


Общ работник, промишлеността, Образование - Основно          1


Общ работник, Образование - Основно              2


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно              3


Общ работник, Образование - Основно             2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно             2


Общ работник, Образование - Основно            4


Камериер/камериерка, Образование - Основно               5


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно             6


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно               10


Готвач, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              10


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Начално                9


Резач, горски дървен материал, Образование - Основно,Професионална квалификация / Горско стопанство1


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно10


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии,Средно (помощник готвач)10


Готвач, Образование - Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно2


Търговски помощник, Образование - Средно1


Помощник-готвач, Образование - Средно5


Сервитьор, Образование - Средно3


Администратор, хотел, Образование - Средно3


Работник, правене на колбаси, Образование - Средно1


Касиер, Образование - Средно1


Помощник-готвач, Образование - Средно (помощник готвач)20


Електромонтьор, Образование - Средно / Електротехника и енергетика,Професионален колеж / Електротехника и енергетика2


Технически сътрудник, Образование - Средно / Икономически науки,Висше / Икономика1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)1


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно5


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно1


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (животновъдство, птицевъдство, ветеринарен техник)2


Изпълнителен секретар, офис, Образование - Средно / Секретарски и административни офис дейности,Средно / Икономически науки,Висше / Администрация и управление,Висше2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно3


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач),Средно3


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериерка),Средно,Основно1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно10


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно5


Офис мениджър, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Висше / Туризъм1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно9


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно1


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно10


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно5


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно7


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно1


Сладкар, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно2


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно9


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Средно,Начално,Основно1


Животновъд, Образование - Средно,Основно2


Работник, поддръжка, Образование - Средно,Основно1


Шивач, обувки, Образование - Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи10


Администратор, хотел, Образование - Средно,Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг2


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер)2


Заварчик, Образование - Средно,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг10


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг10


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг14


Помощник-готвач, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг5


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг7


Пиколо, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг10


Барман, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман)           5


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)               10


Филиал Балчик


Водач, селскостопански машини, Образование - Основно            2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно               1


Сервитьор, Образование - Средно               4


Механик, земеделски машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Механик земеделска техник и машини)         1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)                 1


Филиал Добричка


Водач, селскостопански машини, Образование - Основно,Средно / Транспортни  услуги              1


Оператор, селскостопански машини, Образование - Средно / Транспортни  услуги,Основно              3


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+