Свободни работни места в Добрич на 15 март

Свободни работни места в Добрич на 15 март
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати      3


Транжор      1


Работник, озеленяване       1


Общ работник, Без образование,Начално,Основно        2


Специалист, поддръжка, образование - Висше / Електротехника, електроника и  автоматика (Електротехника)        1


Фелдшер, образование - Висше / Здравни грижи       1


Лекар, образование - Висше / Медицина       6


Организатор дейности, образование - Висше / Социални дейности,Висше        1


Счетоводител, образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане       1


Фармацевт магистър, образование - Висше / Фармация       2


Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно       2


Домашен санитар, образование - Основно        1


Сладкар, образование - Основно       2


Общ работник, образование - Основно        4


Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно     3


Камериер/камериерка, образование - Основно        5


Общ работник, промишлеността, образование - Основно        1


Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно          10


Сервитьор, образование - Основно         6


Общ работник, образование - Основно        2


Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно         6


Работник, кухня, образование - Основно       2


Общ работник, образование - Основно         2


Готвач, образование - Основно (готвач),Средно / Хранителни технологии (готвач)         2


Подготвител, горница на обувки, образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно        5


Готвач, образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        10


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно,Начално       9


Камериер/камериерка, образование - Основно,Средно       10


Арматурист, образование - Основно,Средно,Без образование     5


Кофражист, образование - Основно,Средно,Без образование      5


Зидар, сгради (конструкции), образование - Основно,Средно,Без образование       5


Общ работник, строителство на сгради, образование - Основно,Средно,Без образование       5


Готвач, образование - Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно2


Помощник-готвач, образование - Средно        5


Майстор, обувки, образование - Средно         1


Търговски помощник, образование - Средно         1


Сервитьор, образование - Средно        3


Администратор, хотел, образование - СредноРуски, Английски         3 


Работник, правене на колбаси, образование - Средно       1


Помощник-готвач, образование - Средно (помощник готвач)         17


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, образование - Средно / Други неопределени специалности (Правоспособност за категория Тпс- МТХ (Преносима и стационарна техника – Моторни Триони и Храсторези).),Основно (Правоспособност за категория Тпс- МТХ (Преносима и стационарна техника – Моторни Триони и Храсторези        1


Електромонтьор, образование - Средно / Електротехника и енергетика,Професионален колеж / Електротехника и енергетика        2


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)        1


Монтьор, оловни акумулатори, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно      5


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор "СЕ" категория),Основно (шофьор "СЕ" категория)       2


Шивач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно       1


Птицевъд, образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (животновъдство, птицевъдство, ветеринарен техник)      2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно       3


Барман, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно         5


Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач),СредноАнглийски       3


Главен камериер/камериерка, хотел, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериерка),Средно,Основно       1


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно        5


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно       10


Офис мениджър, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Висше / ТуризъмАнглийски      1


Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно      10


Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно     9


Барман, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,СредноАнглийски        10


Администратор, хотел, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,СредноНемски, Английски       1


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно        5


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно         7


Сладкар, образование - Средно / Хранителни технологии,Средно         2


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии,Средно        1


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии,Средно7


Социален работник, хора с увреждания и социални услуги, образование - Средно,Висше2


Мияч, превозни средства (ръчно), образование - Средно,Начално,Основно1


Барман, образование - Средно,Основно4


Животновъд, образование - Средно,Основно2


Машинен оператор, обувно производство, образование - Средно,Основно5


Работник, поддръжка, образование - Средно,Основно1


Шивач, обувки, образование - Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи10


Работник, строителството, образование - Средно,Основно,Средно / Строителство7


Главен камериер/камериерка, хотел, образование - Средно,Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер)Английски2


Заварчик, образование - Средно,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно1


Шофьор, автокран, образование - Средно,Професионална квалификация / Транспортни  услуги1


Шлосер-монтьор, образование - Средно,Средно (шлосер)1


Крояч, обувни изделия, образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1


Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетерингАнглийски10


Помощник-готвач, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг5


Администратор, хотел, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетерингАнглийски, Руски7


Пиколо, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг10


Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг10


Главен камериер/камериерка, хотел, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг3


Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг14


Барман, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман)Английски6


Барман, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман)5


Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)      2


Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)      10


Филиал Балчик


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно,Средно       1


Сервитьор, образование - СредноАнглийски        3


Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)        1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+