Изложба „Преподавателите и студентите” откриват днес в Художествената галерия в Добрич

Изложба „Преподавателите и студентите” откриват днес в Художествената галерия в Добрич
От 31 март до 21 април в Художествената галерия в Добрич може да бъде разгледана изложбата „Преподавателите и студентите“, Текстилът в националната художествена академия от началото до днес (1898 – 2020)


На 31 март от 17:30 ч. в Художествена галерия Добрич се открива изложба „Текстилът в Националната художествена академия от началото до днес (1898 – 2020) – преподавателите и студентите“. 


Експозицията е част от поредица чествания по повод годишнините на специалност „Текстил – изкуство и дизайн“ в НХА и събира в едно произведения от двете главни изложби на юбилеите. Нейната цел е да покаже развитието на специалността в исторически план, както и приноса за обогатяването на художествения живот в страната. Нуждата от представяне пред широката публика на учебно-творческите процеси и постиженията в областта на съвременните художествени практики на специалността се обуславя и от необходимостта да се популяризира натрупаният опит, търсенията, възможностите и постиженията на съвременното текстилно изкуство.


В изложбата са включени тъкани произведения с различни сюжети и стилови характеристики, които продължават добрите практики в българската текстилна школа. Макар че съхраняват част от традициите, те са иновативни, доколкото формално могат да бъдат дефинирани като рисунка, живопис и скулптура, създадени с текстилни материали и техники. Включени са произведения, които са характерни за пътя, който текстилните практики изминават, за да бъдат определени като текстилно изкуство, но също и съвременни концептуални творби. Освен преодоляване на декоративното, навлизането в територията на изящното изкуство става и чрез пространствени триизмерни решения.


Много определяща е ролята на материала. Намирането на материал, който да е не само средство за изобразяване, но да въздейства и внушава сам по себе си, да отговаря на идеята на произведението, е тенденция, която запазва своето значение и до днес.


Изложбата в Художествена галерия - Добрич представя пред публиката на Добрич творби на преподаватели от катедрата и експериментални студентски разработки, отличаващи се със своето новаторство и индивидуалност. Водещите концепции на преподавателите в специалност „Текстил – изкуство и дизайн“ и тяхната международна значимост водят до разпознаване на специалността като един от важните фактори в развитието на текстила като изкуство и текстилния дизайн в България.


Идеята на изложбата е да се провокира интереса към случващото се в специалността и необятните възможности и свобода, които тя открива пред младите таланти.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+