Още седмица приемат документи за борба с телените червеи

Още седмица приемат документи за борба с телените червеи
Още седмица, до 16 май 2022 г, ДФ „Земеделие“ ще приема заявления по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по „Национална програма за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телене червеи“

Целта на помощта е ограничаването на загубите от разпространението на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи на територията на страната, чрез компенсиране на разходите на земеделските стопани по закупуването на продукти за растителна защита (ПРЗ) за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието на вредителите.


Бюджетът по помощта за 2022 г е в размер на 2 160 000 лв. Размерът на помощта за борба с неприятели по картофите е до 100% от разходите по закупуване на ПРЗ за предотвратяване разпространението и унищожаване на нашествието на телените червеи, но не повече от размера на държавното подпомагане на хектар по продукти и не повече от 1020 лв/ха с включен ДДС. През тази година помощта е с актуализиран размер за хектар – от 850 лв през 2021 на 1020 лв за хектар през т.г.


През 2021 г. 339 земеделски стопани получиха 1 786 925 лв. по схемата.


Когато сумата на заявените средства надхвърля размера на определения годишен бюджет, ДФЗ определя коефициент на редукция, с който се изчислява размерът на помощта на всеки заявител.


Срокът, в който стопаните трябва да отчетат документите за закупените ПРЗ е до 31 май 2022 г, а изплащането на помощта се предвижда да бъде 30 юни 2022 г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+