Свободни работни места в Добрич на 12 май

Свободни работни места в Добрич на 12 май
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Мияч, съдове (ръчно), Без образование,Начално            5


Изпълнителен секретар, офис, образование - Висше             1


Лекар, образование - Висше / Медицина              6


Медицинска сестра, образование - Висше / Медицина (медицинска сестра)            2


Рентгенов лаборант, образование - Висше / Медицина,Висше           1


Учител, детска градина, образование - Висше / Педагогика            2


Отговорник, търговска зала, образование - Висше / Туризъм           3


Общ работник, образование - Начално            2


Сметосъбирач, образование - Начално            5


Мияч, съдове (ръчно), образование - Начално,Основно          3


Мияч, съдове (ръчно), образование - Начално,Основно           2


Общ работник, образование - Начално,Основно             12


Работник, животновъд, образование - Начално,Основно,Средно5


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно2


Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно10


Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно2


Общ работник, образование - Основно3


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно2


Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно3


Камериер/камериерка, образование - Основно18


Помощник-готвач, образование - Основно3


Общ работник, промишлеността, образование - Основно,Начално2


Мияч, съдове (ръчно), образование - Основно,Начално15


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно,Начално8


Зареждач, материали и полуфабрикати, образование - Основно,Начално,Без образование2


Анкетьор, образование - Основно,Средно7


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, образование - Основно,Средно5


Машинен оператор, агрегат, образование - Основно,Средно5


Помощник-готвач, образование - Основно,Средно4


Сервитьор, образование - Основно,Средно3


Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Средно10


Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Средно10


Работник, кухня, образование - Основно,Средно4


Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Средно1


Работник, кухня, образование - Основно,Средно2


Работник, почистване на плувни басейни, образование - Основно,Средно5


Арматурист, образование - Основно,Средно5


Кофражист, образование - Основно,Средно5


Гладач, преса (ръчно), образование - Основно,Средно3


Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Средно2


Оператор, производство на акумулатори, образование - Основно,Средно20


Общ работник, строителство на сгради, образование - Основно,Средно5


Зидар, сгради (конструкции), образование - Основно,Средно5


Готвач, образование - Основно,Средно / Хранителни технологии3


Помощник-сладкар, образование - Основно,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг2


Рецепционист, хотел, образование - Професионален колеж,Професионален колеж / Пътувания, туризъм и свободното време,Висше / Туризъм,Висше1


Шофьор, товарен автомобил, образование - Средно1


Отговорник, търговска зала, образование - Средно5


Барман, образование - Средно1


Специалист, технически контрол, образование - Средно1


Пиколо, образование - Средно15


Рецепционист, образование - Средно5


Барман, образование - Средно5


Монтажник, изделия от метал, образование - Средно1


Машинен оператор, хлебни изделия, образование - Средно3


Управител, бар, образование - Средно1


Образователен медиатор, образование - Средно1


Книговезец, образование - Средно1


Машинен оператор, запечатване, образование - Средно3


Машинен оператор, образование - Средно1


Продавач-консултант, образование - Средно1


Продавач-консултант, образование - Средно1


Администратор, хотел, образование - Средно1


Пиколо, образование - Средно2


Администратор, хотел, образование - Средно2


Иконом, образование - Средно4


Аниматор, образование - Средно1


Рецепционист, хотел, образование - Средно10


Хост (хостеса), образование - Средно5


Спасител, плаж, образование - Средно2


Шофьор, куриер, образование - Средно1


Рецепционист, хотел, образование - Средно10


Обслужващ работник, промишлено производство, образование - Средно2


Монтажник, дограма, образование - Средно3


Помощник-готвач, образование - Средно (помощник готвач)4


Птицевъд, образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)1


Автомонтьор, образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (автомонтьор),Основно (автомонтьор)1


Шофьор, лекотоварен автомобил, образование - Средно / Транспортни  услуги1


Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)16


Помощник-готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно2


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене),Средно5


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно4


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно25


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно20


Главен готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (готвач)1


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно2


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно1


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно5


Помощник-готвач, образование - Средно / Хранителни технологии,Средно5


Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно,Основно6


Опаковач, образование - Средно,Основно5


Помощник-готвач, образование - Средно,Основно10


Животновъд, образование - Средно,Основно2


Кофражист, бетонни отливки, образование - Средно,Основно3


Камериер/камериерка, образование - Средно,Основно3


Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно,Основно7


Главен камериер/камериерка, хотел, образование - Средно,Основно5


Камериер/камериерка, образование - Средно,Средно5


Оператор, въвеждане на данни, образование - Средно,Средно / Други неопределени специалности1


Домакин, образование - Средно,Средно / Икономически науки1


Администратор, хотел, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг1


Барман, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг10


Барман, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене)15


Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Сервитьор)2


Готвач, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии20


Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продукти, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии1


Филиал Балчик


Работник, озеленяване, образование - Без образование5


Мияч, съдове (ръчно), образование - Начално3


Помощник-готвач, образование - Основно1


Помощник, кухня (без домашен), образование - Основно2


Камериер/камериерка, образование - Основно3


Готвач, образование - Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)1


Обслужващ, магазин, образование - Средно3


Сервитьор, образование - Средно3


Готвач, образование - Средно4


Касиер, образование - Средно7


Администратор, хотел, образование - Средно1


Помощник-готвач, образование - Средно2


Филиал Добричка


Работник, животновъд, образование - Основно,Начално2


Камериер/камериерка, образование - Средно,Основно2


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+