Свободни работни места в Добрич на 19 май

Свободни работни места в Добрич на 19 май
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Работник, кухня 15


Работник в ресторант 15


Мияч, съдове (ръчно)Без образование,Начално 14


Лекар,Образование Висше / Медицина 6


Медицинска сестра, Образование Висше / Медицина (медицинска сестра) 2


Рентгенов лаборант,Образование Висше / Медицина,Висше 1


Учител, детска градина,Образование Висше / Педагогика 2


Отговорник, търговска зала,Образование Висше / Туризъм 2


Сметосъбирач,Образование Начално 5


Мияч, съдове (ръчно),Образование Начално,Основно 2


Мияч, съдове (ръчно),Образование Начално,Основно 3


Общ работник,Образование Начално,Основно 12


Работник, животновъд,Образование Начално,Основно,Средно 5


Чистач/ Хигиенист,Образование Основно 2


Камериер/камериерка,Образование Основно 17


Камериер/камериерка,Образование Основно 15


Помощник-готвач,Образование Основно 3


Машинен оператор, миячна машина,Образование Основно 3


Машинен оператор, миячна машина Основно 10


Чистач/ Хигиенист Основно 2


Машинен оператор, миячна машина Основно 2


Работник, кухня Основно 2


Мияч, съдове (ръчно) Основно 1


Чистач/ Хигиенист,Образование Основно,Начално 8


Общ работник, промишлеността,Образование Основно,Начално 2


Мияч, съдове (ръчно),Образование Основно,Начално 14


Зареждач, материали и полуфабрикати,Образование Основно,Начално,Без образование 2


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство,Образование Основно,Средно 5


Работник, кухня,Образование Основно,Средно 2


Работник, почистване на плувни басейни,Образование Основно,Средно 5


Кофражист,Образование Основно,Средно 5


Камериер/камериерка, хотел,Образование Основно,Средно 1


Работник, кухня,Образование Основно,Средно 4


Камериер/камериерка, хотел,Образование Основно,Средно 10


Гладач, преса (ръчно),Образование Основно,Средно 2


Камериер/камериерка, хотел,Образование Основно,Средно 10


Машинен оператор, агрегат,Образование Основно,Средно 5


Камериер/камериерка, хотел,Образование Основно,Средно 2


Арматурист,Образование Основно,Средно 5


Зидар, сгради (конструкции),Образование Основно,Средно 5


Оператор, производство на акумулатори,Образование Основно,Средно 20


Общ работник, строителство на сгради,Образование Основно,Средно 5


Анкетьор,Образование Основно,Средно Немски, Английски, Френски 7


Барман,Образование Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 1


Готвач,Образование Основно,Средно / Хранителни технологии 3


Помощник-сладкар,Образование Основно,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2


Управител, ресторант,Образование Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Висше 1


Шофьор, товарен автомобил,Образование Средно 1


Машинен оператор, хлебни изделия,Образование Средно 3


Пиколо,Образование Средно 15


Барман,Образование Средно 5


Отговорник, търговска зала,Образование Средно 5


Управител, барСредно1


Машинен оператор, запечатванеСредно3


Рецепционист, хотел,Образование Средно Английски 10


Рецепционист, хотел,Образование Средно Английски, Руски 10


Продавач-консултант,Образование Средно 2


Готвач,Образование Средно 2


Обслужващ работник, промишлено производство,Образование Средно 1


Шофьор, куриер,Образование Средно 1


Общ работник, промишлеността,Образование Средно 1


Пиколо,Образование Средно 2


Хост (хостеса),Образование Средно 5


Машинен оператор,Образование Средно 1


Администратор, хотел,Образование Средно Английски 1


Спасител, плаж,Образование Средно 2


Монтажник, изделия от метал,Образование Средно 1


Иконом,Образование Средно 4


Продавач-консултант,Образование Средно 1


Аниматор,Образование СредноРуски, Английски 1


Книговезец,Образование Средно 1


Администратор, хотел,Образование Средно Английски 2


Готвач,Образование Средно (Готвач) 2


Заварчик,Образование Средно (заварчик),Основно (Заварчик) 3


Шофьор, лек автомобил до 9 места,Образование Средно (шофьор "С" или "В" категория )1


Птицевъд,Образование Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство 2


Шлосер,Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор) 1


Шофьор, лекотоварен автомобил,Образование Средно / Транспортни  услуги 1


Отговорник, търговска зала,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1


Готвач,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 15


Помощник-готвач,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно 2


Сервитьор,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене),Английски 5


Сервитьор,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор), 25


Работник, кухня,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 2


Сервитьор  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно20


Главен готвач  Средно / Хранителни технологии (Готвач),Професионален колеж / Хранителни технологии (Готвач)1


Готвач  Средно / Хранителни технологии (готвач), 2


Готвач Средно / Хранителни технологии (Готвач), 1


Готвач  Средно / Хранителни технологии (готвач), 5


Помощник-готвач Средно / Хранителни технологии,5


Главен камериер/камериерка, хотел Средно,Основно 5


Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно6


Опаковач Средно,Основно 5


Помощник-готвач Средно,Основно 10


Работник, правене на колбаси Средно,Основно 2


Животновъд Средно,Основно 2


Кофражист, бетонни отливки Средно,Основно 3


Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно 7


Камериер/камериерка Средно,Основно 3


Оператор, въвеждане на данни Средно,Средно / Други неопределени специалности 1


Домакин  Средно,Средно / Икономически науки 1


Барман  Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 10


Администратор, хотел  Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетерингАнглийски1


Барман   Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене)Английски15


Сервитьор   Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Сервитьор)2


Готвач   Средно,Средно / Хранителни технологии20


Готвач  Средно,Средно / Хранителни технологии2


Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продукти   Средно,Средно / Хранителни технологии1


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+