Днес отбелязваме Световния ден на пчелите

Днес отбелязваме Световния ден на пчелите
20 май е обявен за световен ден на пчелите.

Отбелязва се от 2018 г. по инициатива на Словенската асоциация на пчеларите с подкрепата на правителството на Словения, одобрен с резолюция на Общото събрание на ООН от 20 декември 2017 г., с цел да се информира обществеността за значението на пчелите и пчелните продукти, както и по въпросите, свързани със защитата на застрашените от изчезване пчели.


На 20 май се отбелязва годишнина от рождението на словенеца Антон Янша (1734-1773), който изучавал размножаването на пчелите и положил основите на съвременното пчеларство.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+