Свободни работни места в Добрич на 26 май

Свободни работни места в Добрич на 26 май
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Работник, кухня 12


Работник в ресторант 11


Мияч, съдове (ръчно) Без образование, Начално 14


Лекар,Образование Висше / Медицина 6


Медицинска сестра,Образование Висше / Медицина (медицинска сестра) 2


Рентгенов лаборант,Образование Висше / Медицина,Висше 1


Учител, детска градина,Образование Висше / Педагогика 2


Отговорник, търговска зала,Образование Висше / Туризъм 2


Сметосъбирач,Образование Начално 5


Мияч, съдове (ръчно),Образование Начално,Основно 3


Мияч, съдове (ръчно),Образование Начално,Основно 2


Общ работник,Образование Начално,Основно 12


Работник, животновъд,Образование Начално,Основно,Средно 5


Чистач/ Хигиенист,Образование Основно 2


Мияч, съдове (ръчно),Образование Основно 1


Помощник-готвач,Образование Основно 3


Камериер/камериерка,Образование Основно 15


Машинен оператор, миячна машина,Образование Основно 3


Камериер/камериерка,Образование Основно 17


Работник, кухня,Образовнаие Основно 2


Машинен оператор, миячна машина,Образование Основно 10


Чистач/ Хигиенист,Образование Основно 2


Изпълнител,Образование Основно 1


Машинен оператор, миячна машина,Образование Основно 2


Общ работник,Образование Основно,Без образование 4


Машинен оператор, миячна машина,Образование Основно,Начално 2


Чистач/ Хигиенист,Образование Основно,Начално 8


Мияч, съдове (ръчно),Образование Основно,Начално 14


Общ работник, промишлеността,Образование Основно,Начално 2


Зареждач, материали и полуфабрикати,Образование Основно,Начално,Без образование 2


Работник, кухня,Образование Основно,Средно 4


Камериер/камериерка, хотел,Образование Основно,Средно 2


Работник, кухня,Образование Основно,Средно 2


Камериер/камериерка, хотел,Образование Основно,Средно 10


Камериер/камериерка, хотел,Образование Основно,Средно 1


Камериер/камериерка, хотел,Образование Основно,Средно 10


Работник, почистване на плувни басейни,Образование Основно,Средно 5


Помощник-готвач,Образование Основно,Средно 4


Арматурист,Образование Основно,Средно 5


Кофражист,Образование Основно,Средно 5


Общ работник, строителство на сгради,Образование Основно,Средно 5


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство,Образование Основно,Средно 5


Анкетьор,Образование Основно,СредноНемски, Английски, Френски 7


Машинен оператор, агрегат   Основно,Средно 5


Зидар, сгради (конструкции)  Основно,Средно 5


Барман   Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 1


Готвач   Основно,Средно / Хранителни технологии  3


Помощник-сладкар   Основно,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  2


Управител, ресторант    Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Висше  1


Продавач-консултант    Средно  1


Машинен оператор, хлебни изделияСредно3


Машинен оператор, запечатванеСредно3


Машинен операторСредно1


Рецепционист, хотелСредноАнглийски, Руски10


Продавач-консултантСредно1


Общ работник, промишленосттаСредно1


ГотвачСредно2


Отговорник, търговска залаСредно5


Продавач-консултантСредно2


Монтажник, изделия от металСредно1


Шофьор, куриерСредно1


Обслужващ работник, промишлено производствоСредно1


Администратор, хотелСредноАнглийски2


Управител, барСредно1


АниматорСредноРуски, Английски1


Хост (хостеса)Средно5


Рецепционист, хотелСредноАнглийски10


Администратор, хотелСредноАнглийски1


ПиколоСредно2


Спасител, плажСредно2


ИкономСредно4


ПиколоСредно15


ГотвачСредно (Готвач)2


ЗаварчикСредно (заварчик),Основно (Заварчик)3


Библиотекар"Средно / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Висше / Обществени комуникации


и информационни науки"1


ПтицевъдСредно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Техник, електрически машини и апарати"Средно / Електротехника и енергетика,Висше / Електротехника, електроника и  автоматика"1


Шлосер   Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор) 1


Шофьор, лекотоварен автомобилСредно / Транспортни  услуги 1


Шофьор, автобусСредно / Транспортни  услуги,Средно  25


Отговорник, търговска залаСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1


Барман  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно 1


Готвач   Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 13


Помощник-готвач  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно2


Сервитьор  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене),Средно  Английски 5


Сервитьор   Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно  25


Работник, кухня   Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно2


Помощник-готвач  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно  2


Сервитьор  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,СредноАнглийски  4


Сервитьор   Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно  20


Главен готвач  Средно / Хранителни технологии  1


Главен готвач  Средно / Хранителни технологии (Готвач),Професионален колеж / Хранителни технологии (Готвач) 1


Готвач  Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно  2


Готвач  Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно  1


Сладкар  Средно / Хранителни технологии 2


Работник, кухня  Средно / Хранителни технологии,Средно  1


Работник, кухня   Средно,Начално,Основно 1


Камериер/камериерка, хотел  Средно,Основно  6


Камериер/камериерка, хотел  Средно,Основно 7


Камериер/камериерка  Средно,Основно 3


Кофражист, бетонни отливки  Средно,Основно 3


Опаковач  Средно,Основно  5


Работник, правене на колбаси  Средно,Основно  2


Животновъд  Средно,Основно  2


Помощник-готвач   Средно,Основно  10


Главен камериер/камериерка, хотел  Средно,Основно  5


Оператор, въвеждане на данни  Средно,Средно / Други неопределени специалности  1


Домакин  Средно,Средно / Икономически науки  1


Администратор, хотел   Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  Английски  1


Барман  Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  10


Готвач   Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)2 


Барман  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене)Английски 15


Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Сервитьор) 2


Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)2


Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продукти Средно / Хранителни технологии 1


Готвач Средно / Хранителни технологии 2


Готвач  Средно / Хранителни технологии 20


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+