БЧК ще продължи да ползва пункта за раздаване на хранителни продукти по „Агликина поляна”

БЧК ще продължи да ползва пункта за раздаване на хранителни продукти по „Агликина поляна”
Помещението ще продължи да се използва от БЧК в следващите 5 години

Общинският съвет на Добрич даде съгласието си за сключване на нов договор за безвъзмездно ползване върху част от имот – частна общинска собственост представляващ, първи етаж от масивна двуетажна сграда по ул. „Агликина поляна“ 


Областната организация на БЧК – Добрич изпълнява дейности съобразно възможностите си и нуждите на обществото. Многообразието на тези дейности изискват освен човешки ресурс от служители и доброволци, така и материална база и финанси.


Срокът на договора е 5 години. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+