Комплексът за социални услуги за деца „Дъга“ с обновена сграда

Комплексът за социални услуги за деца „Дъга“ с обновена сграда
В Комплекса за социални услуги за деца ‚Дъга“ е извършена външна топлоизолация на фасадите на сградите и боядисване.

Те се намират на адрес​ Ж.К. „Дружба 4“ № 57, в които се помещават Преходно жилище /ПЖ/ и Комплексът за социални услуги за деца „Дъга“ /КСУД/, обединяващ Центъра за обществена подкрепа с три Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания. Общият капацитет е 83 потребители и 46 служители. Дейностите се явяват естествено продължение на извършените през последните години вътрешни ремонти, с които се подобриха условията на живот на потребителите. Средствата се осигуряват от бюджета на социалните услуги. С ремонтните дейности се повиши качеството на предлаганите услуги и степента на удовлетвореност на потребителите.​ ​


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+