Гласуваха 6 милиона лева за чистота на сесия днес

Гласуваха 6 милиона лева за чистота на сесия днес
След обстойни дебати, съветниците на Добрич приеха предложението на кмета без промени. Детелина Николова оттегли преди това докладната за повишаване на таксата за битови отпадъци.

Атанас Атанасов от „Атака” предложи размерът на сумата в план-сметката за дейност „Чистота”, да бъде намален с 570 хил.лв., предвидени за снегопочистване, което според него противоречи на закона.
Във връзка с повишаване качеството по дейностите с чистотата и оптимизиране на разходите на публичните средства, той предложи въвеждане на автоматизиран контрол, чрез GPS-системи за всички дейности по чистотата в срок от 30-ти юни 2012 г.


Атанасов отправи и два въпроса към вносителя. Той поиска да бъдат споделени аргументите за сключване на договора за оператор на депото в Богдан с „А.С.А България” за 1,2 млн. лв. срещу 360 хил.лв., когато оператор на депото беше общинското дружество „Комуналефект” при изпълнение на едни и същи ангажименти.
Вторият въпрос беше „Има ли заповед на кмета за определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги, заедно с графици за сметоизвозването до 30-ти октомври на предходната година. Оказа се, че заповедта е издадена на 2-ри ноември, но още не е публикувана на сайта на общината.


Галина Митева от групата съветници на БСП заяви от трибуната: ”Кметът оттегли докладната за формиране на таксата „Битови отпадъци, но всъщност първопричината за изчисляването й е в тази докладна, където ние казваме колко ще разходваме, а в оттеглената казваме, какво ще събираме от гражданите”. Тя поясни, че социалистите трудно биха подкрепили предложение, в което според концесионните договори са заложени в годините напред повишаващи се такси.


От 2000 г. досега имаме коренно променена ситуация, което би следвало да повлияе върху формулата, по която се смята таксата, каза Митева и попита защо при смяната на собствеността на фирмата РЕБ РВЕ – Шеле – А.С.А, общинското ръководство не е преговаряло за анексиране на договорите с по-изгодни за гражданите клаузи. Смущаващ е фактът и, че един от компонентите за определяне на таксата за смет е средната работна заплата, защото, ако за страната тя е 699 лв., то за Добрич е 551 лв.


БСП подкрепи предложението на „Атака” за GPS-система за контрол над почистващата фирма. В края на изказването си, Галина Митева препоръча на администрацията да предоговори индексите за изчисляване на таксата и поиска да разбере колко сме си спестили от липсата на сняг досега.


Според арх. Емилия Добрева цената на услугата трябва да бъде обвързана с броя на населението. В противен случай, „това е дискриминация спрямо гражданите на Добрич, както и, че събираемостта на такса „Битови отпадъци” е 71%”, т.е., че сметката се допълва от други пера в общинския бюджет, като средствата идват отново от лоялните добричлии.


Детелина Николова на свой ред заяви, че ”никъде в докладите на Сметна палата няма препоръки и никъде в законодателството не е категорично регламентирано, че снегопочистването не трябва да е в план-сметката за чистотата.”


Според нея няма и конфликт на интереси в обстоятелството, че една и съща фирма е оператор на сметището и се занимава със събирането и извозването на боклука, защото това й е дейността и е спечелила конкурса за обществена поръчка. В А.С.А няма и общинско участие. Договорът за оператор на депото с „Комуналефект” е бил 3-годишен и след изтичането му е била проведена нова процедура, в която общинското дружество не е участвало.


„Има изграден ред за контрол”, уточни Николова и припомни, че депото в Богдан има електронен кантар и в компютърната система се отразява всеки тон отпадък, който постъпва там, регулярно се проверява и от РИОСВ - Варна. Според кмета, общината ще има по-голяма нужда от средства за чистотата в следващите години, тъй като предстои изграждане на ново депо и инфраструктура.


В крайна сметка, докладната записка беше приета без изменения, като допълнителните предложения на опозицията бяха отхвърлени. Припомняме ви съдържанието на докладната:

 

https://www.dobrichonline.com/?com=news&cid=6873


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+