Свободни работни места в Добрич на 14 юни

Свободни работни места в Добрич на 14 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Работник в ресторант 9


Работник, кухня 8


Лекар, Образование - Висше / Медицина 6


Медицинска сестра, Образование - Висше / Медицина (медицинска сестра) 2


Рентгенов лаборант, Образование - Висше / Медицина,Висше 1


Учител, детска градина, Образование - Висше / Педагогика 2


Сметосъбирач, Образование - Начално 5


Общ работник, Образование - Начално,Основно 1


Общ работник, Образование - Начално,Основно 10


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Основно 2


Работник, животновъд, Образование - Начално,Основно,Средно 5


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно 10


Камериер/камериерка, Образование - Основно 12


Камериер/камериерка, Образование - Основно 6


Работник, кухня, Образование - Основно 2


Общ работник, Образование - Основно,Без образование 4


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Начално 8


Машинен оператор, миячна машина,  Образование - Основно,Начално2


Общ работник, промишлеността, Образование - Основно,Начално5


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно,Начално,Без образование20


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно 10


Машинен оператор, агрегат, Образование - Основно,Средно5


Общ работник, строителство на сгради, Образование - Основно,Средно5


Работник, производство на плочи,  Образование -  Основно,Средно 1


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование - Основно,Средно 5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно 10


Работник, кухня, Образование - Основно,Средно2


Арматурист, Образование - Основно,Средно5


Кофражист, Образование - Основно,Средно5


Зидар, сгради (конструкции) Образование Основно,Средно 5


Работник, кухня Образование Основно,Средно 2


Гладач, преса (ръчно) Образование Основно,Средно 2


Готвач Образование Основно,Средно / Хранителни технологии3


Управител, ресторант Образование Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Висше1


СервитьорОбразование Средно2


Машинен оператор, хлебни изделия Образование Средно 3


Машинен оператор, запечатване Образование Средно 3


Продавач-консултант Образование Средно 1


СервитьорОбразование Средно 2


Обслужващ, магазинОбразование Средно 2


Рецепционист, хотелОбразование Средно 10


Управител, барОбразование Средно 1 


Сервитьор Образование Средно 5


Водач, селскостопански машини Образование Средно 1


Продавач-консултант Образование Средно 1


Продавач-консултант Образование Средно 2


Рецепционист, хотелОбразование Средно 8


Обслужващ работник, промишлено производство Образование Средно 1


Продавач-консултант Образование Средно 1


Шофьор, куриер Образование Средно 1


Пиколо Образование Средно 2


Хост (хостеса) Образование Средно 5


Иконом Образование Средно 4


Готвач Образование Средно (Готвач) 2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно (шофьор "СЕ" категория)1


Птицевъд Образование Средно 


Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник) Образование Средно 


 Растениевъдство и животновъдство 2


Техник, електрически машини и апаратиОбразование Средно / Електротехника и енергетика,Висше / Електротехника, електроника и автоматика" 1


Шлосер Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)1


Монтьор, земеделски машини Образование Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ) Образование Образование Средно (Монтьор ССМ) 1


Спасител, плаж Образование Средно / Спорт (спасител/правоспособност)4


Техник, строителство и архитектура Образование Средно / Строителство1


Шофьор, лекотоварен автомобил Образование Средно / Транспортни  услуги 1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно / Транспортни  услуги (шофьор "СЕ" категория),Основно (шофьор "СЕ" категория) 3


Шофьор, автобус Образование Средно / Транспортни  услуги,Средно 24


Отговорник, търговска зала Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг2


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно 6


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно 1


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно 1


Готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 4


Помощник-готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно 2


Сервитьор  Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене) Образование Средно 5


Сервитьор Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно 21


Работник, кухня Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 2


Помощник-готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 2


Администратор, хотел Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 5


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 3


Сервитьор  Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 4


Сервитьор Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 20


Главен готвач Образование Средно / Хранителни технологии 1


Главен готвач Образование Средно / Хранителни технологии (Готвач),Професионален колеж / Хранителни технологии (Готвач) 1


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно 2


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно 2


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно 1


Сладкар  Образование Средно / Хранителни технологии (СЛАДКАР)2


Работник, кухня Образование Средно / Хранителни технологии,Средно 1


Работник, кухня Образование Средно,Начално,Основно 1


Опаковач Образование Средно,Основно4


Помощник-готвач Образование Средно,Основно 10


Машинен оператор, производство на пластмаса Образование Средно,Основно2


Животновъд Образование Средно,Основно 2


Работник, правене на колбаси Образование Средно,Основно 2


Главен камериер/камериерка, хотел Образование Средно,Основно 5


Носач-товарач, стоки Образование Средно,Основно1


Камериер/камериерка Образование Средно,Основно2


Камериер/камериерка Образование Средно,Основно9


Камериер/камериерка Образование Средно,Основно3


Камериер/камериерка Образование Средно,Средно5


Администратор, хотел Образование Средно,Средно1


Оператор, въвеждане на данниОбразование Средно / Други неопределени специалности1


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 10


Администратор, хотел Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг1


Готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 2


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене)15


Сервитьор Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)10


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)2


Домакин-чистач, сградаОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 3


ГотвачОбразование Средно / Хранителни технологии20


Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продуктиОбразование Средно / Хранителни технологии1


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии 2


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии (готвач)2


Филиал Балчик


Сервитьор 2


Камериер/камериерка Без образование 1


Работник, кухня Образование Основно 2


Помощник-готвач Образование Основно 2


Мияч, съдове (ръчно) Образование Основно 2


Градинар, сезонен Образование Основно5


Помощник-готвач Образование Основно,Средно 1


Камериер/камериерка Образование Основно,Средно2


ГотвачПрофесионална квалификация (Готвач) Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)3


Сервитьор Образование Средно 3 


Пазач Образование Образование Средно 2


Администратор, хотел Образование Средно 1


Главен готвачОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Главен Готвач) 1


Готвач Образование Средно,Основно 1


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+