Свободни работни места в Добрич на 16 юни

Свободни работни места в Добрич на 16 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Образование Висше / Математика1


Лекар Образование Висше / Медицина 6


Медицинска сестра Образование Висше / Медицина (медицинска сестра)2


Рентгенов лаборант Образование Висше / Медицина,Висше 1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Образование Висше / Педагогика (БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ)1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Образование Висше / Педагогика (НУП)2


Учител, ресурсен Образование Висше / Педагогика (СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА)1


Счетоводител Образование Висше / Счетоводство и данъчно облагане 1


Сметосъбирач Образование Начално5


Общ работник Образование Начално,Основно 1


Мияч, съдове (ръчно) Образование Начално,Основно 2


Общ работник Образование Начално,Основно 9


Работник, животновъд Образование Начално,Основно,Средно5


Камериер/камериерка Образование Основно 5


Работник, кухня Образование Основно2


Машинен оператор, миячна машина Образование Основно 10


Общ работник Образование Основно,Без образование 4


Мияч, съдове (ръчно) Образование Основно,Начално 10


Машинен оператор, миячна машина Образование Основно,Начално2


Чистач/ Хигиенист Образование Основно,Начално 8


Общ работник, промишлеността Образование Основно,Начално5


Зареждач, материали и полуфабрикати Образование Основно,Начално,Без образование20


Арматурист Образование Основно,Средно5


Камериер/камериерка, хотел Образование Основно,Средно 10


Гладач, преса (ръчно) Образование Основно,Средно2


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство Образование Основно,Средно 5


Машинен оператор, агрегат Образование Основно,Средно5


Работник, производство на плочи Образование Основно,Средно 1


Кофражист Образование Основно,Средно5


Общ работник, строителство на сгради Образование Основно,Средно 5


Зидар, сгради (конструкции) Образование Основно,Средно 5


Камериер/камериерка, хотел Образование Основно,Средно 10


Работник, кухня Образование Основно,Средно2


Камериер/камериерка, хотел Образование Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг4


Готвач Образование Основно,Средно / Хранителни технологии3


Рецепционист, хотелОбразование Средно7


Иконом Образование Средно 4


Продавач-консултант Образование Средно 1


СервитьорОбразование Средно2


Завеждащ, административна служба Образование Средно1


Рецепционист, хотел Образование Средно10


Пиколо Образование Средно 2


Продавач-консултант Образование Средно 2


Продавач-консултант Образование Средно 1


Машинен оператор, хлебни изделия Образование Средно3


Машинен оператор, запечатване Образование Средно 3


Управител, барОбразование Средно1


Шофьор, куриер Образование Средно 1


Водач, селскостопански машини Образование Средно 1


Обслужващ, магазинОбразование Средно2


Хост (хостеса) Образование Средно5


Продавач-консултант Образование Средно1


Сервитьор Образование Средно5


Пиколо Образование Средно15


Обслужващ работник, промишлено производство Образование Средно1


Готвач Образование Средно (Готвач)2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно (шофьор "СЕ" категория)1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона ОбразованиеСредно (шофьор "СЕ" категория)2


ПтицевъдОбразование Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник), Образование Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Техник, електрически машини и апарати Образование Средно / Електротехника и енергетика,Висше / Електротехника, електроника и 


автоматика" 1


Шлосер Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)1


Монтьор, земеделски машини Образование Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ) Образование Средно (Монтьор ССМ)1


Спасител, плажОбразование Средно / Спорт (спасител/правоспособност)4


Техник, строителство и архитектура Образование Средно / Строителство1


Шофьор, лекотоварен автомобил Образование Средно / Транспортни  услуги 1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно / Транспортни  услуги (шофьор "СЕ" категория) Образование Основно (шофьор "СЕ" категория) 2


Шофьор, автобус Образование Средно / Транспортни  услуги,Средно22


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно6


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно1


Готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)4


Помощник-готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно2


Сервитьор Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене) Образование Средно5


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор), Образование Средно19


Работник, кухня Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 2


Помощник-готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно2


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Образование Средно20


Администратор, хотел Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно5


Сервитьор Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно4


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно3


Главен готвач Образование Средно / Хранителни технологии 1


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно1


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно2


Сладкар Образование Средно / Хранителни технологии (СЛАДКАР)2


Работник, кухня Образование Средно / Хранителни технологии,Средно1


Работник, кухня Образование Средно,Начално,Основно1


Машинен оператор, производство на пластмасаСредно,Основно2


Носач-товарач, стоки Образование Средно,Основно1


Камериер/камериерка Образование Средно,Основно3


Главен камериер/камериерка, хотелОбразование Средно,Основно5


Животновъд Образование Средно,Основно2


Помощник-готвач Образование Средно,Основно9


Работник, правене на колбаси Образование Средно,Основно2


Камериер/камериерка Образование Средно,Основно2


Камериер/камериерка Образование Средно,Основно9


Администратор, хотел Образование Средно,Средно1


Камериер/камериерка Образование Средно,Средно5


Оператор, въвеждане на данниОбразование Средно / Други неопределени специалности1


СекретарОбразование Средно / Секретарски и административни офис дейности1


Администратор, хотел Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг1


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг10


Готвач  Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)2


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене)15


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)10


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)2


Домакин-чистач, сграда Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно3


Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продуктиСредно,Средно / Хранителни технологии1


Готвач ОбразованиеСредно / Хранителни технологии2


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии20


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии (готвач)2


Филиал Балчик


Сервитьор 2


Камериер/камериерка Без образование1


Помощник-готвач Образование Основно2


Мияч, съдове (ръчно) Основно2


Работник, кухня Основно2


Градинар, сезонен Основно5


Камериер/камериерка Образование Основно,Средно2


Помощник-готвач Образование Основно,Средно1


Готвач Професионална квалификация (Готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)3


Пазач Образование Средно2


Главен готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Главен Готвач)1


Готвач Образование Средно,Основно1


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+