Свободни работни места в Добрич на 17 юни

Свободни работни места в Добрич на 17 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Работник в ресторант 9


Работник, кухня 7


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Математика1


ЛекарВисше / Медицина 6


Медицинска сестраОбразование Висше / Медицина (медицинска сестра) 2


Рентгенов лаборантОбразование Висше / Медицина,Висше 1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Образование Висше / Педагогика (БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ)1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Образование  Висше / Педагогика (НУП, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ) 2


Учител, ресурсен ОбразованиеВисше / Педагогика (СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА) 1


Счетоводител Образование Висше / Счетоводство и данъчно облагане 1


Сметосъбирач Образование Начално 5


Мияч, съдове (ръчно) Образование   Начално,Основно 2


Общ работник Образование Начално,Основно 1


Общ работник Образование  Начално,Основно 9


Работник, животновъд Образование   Начално,Основно,Средно 5


Камериер/камериерка Образование Основно 4


Машинен оператор, миячна машинаОбразование Основно 10


Камериер/камериерка Образование  Основно 12


Работник, кухня Образование Основно 2


Общ работник Образование Основно 1


Общ работник Образование Основно,Без образование4


Общ работник, промишлеността ОбразованиеОсновно,Начално 5


Мияч, съдове (ръчно) Образование Основно,Начално 10


Чистач/ Хигиенист Образование Основно,Начално 8


Машинен оператор, миячна машина Образование  Основно,Начално 2


Зареждач, материали и полуфабрикати Образование Основно,Начално,Без образование 20


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство Образование   Основно,Средно 5


Работник, производство на плочи Образование Основно,Средно 1


Гладач, преса (ръчно) Образование Основно,Средно 2


Работник, кухня Образование Основно,Средно 2


Машинен оператор, агрегат Образование Основно,Средно 5


Камериер/камериерка, хотел Образование Основно,Средно 10


Камериер/камериерка, хотел Образование  Основно,Средно 10


Шивач Образование Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 5


Камериер/камериерка, хотел Образование Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 4


Готвач Образование  Основно,Средно / Хранителни технологии 3


Продавач-консултант Образование Средно 1


Рецепционист, хотелОбразование Средно 10


Продавач-консултант Образование Средно 2


Водач, селскостопански машини Образование Средно 1


Обслужващ, магазинОбразование Средно 2


Завеждащ, административна службаОбразование Средно 1


СервитьорОбразование Средно 2


Продавач-консултант  Образование Средно 1


Сервитьор Образование Средно 5


Управител, барОбразование Средно 1


Машинен оператор, запечатване Образование Средно 3


Пиколо Образование Средно 15


Хост (хостеса) Образование Средно 5


Шофьор, куриер Образование Средно 1


Иконом Образование Средно 4


Пиколо Образование Средно 2


Рецепционист, хотел ОбразованиеСредно 7


Машинен оператор, хлебни изделия Образование Средно 3


Готвач Образование Средно (Готвач) 2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно (шофьор "СЕ" категория) 1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно (шофьор "СЕ" категория) 2


ПтицевъдОбразование Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Техник, електрически машини и апарати Образование Средно / Електротехника и енергетика,Висше / Електротехника, електроника и автоматика" 1


Шлосер Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)1


Монтьор, земеделски машини Образование Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Средно (Монтьор ССМ) 1


Спасител, плажОбразование Средно / Спорт (спасител/правоспособност) 4


Техник, строителство и архитектураОбразование Средно / Строителство 1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно / Транспортни  услуги (шофьор "СЕ" категория),Основно (шофьор "СЕ" категория)2


Шофьор, автобус Образование Средно / Транспортни  услуги,Средно 22


Отговорник, търговска зала Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно 1


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно 6


Готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 4


Помощник-готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно 2


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене), Образование Средно 5


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно 19


Помощник-готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 2


Работник, кухня Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 2


Администратор, хотел Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 4


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 4


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 20


Главен готвач Образование Средно / Хранителни технологии 1


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно 1


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно 2


Сладкар Образование Средно / Хранителни технологии (СЛАДКАР) 2


Работник, кухня Образование Средно / Хранителни технологии,Средно 1


Работник, кухня Образование Средно,Начално,Основно 1


Помощник-готвач Образование Средно,Основно 9


Главен камериер/камериерка, хотелОбразование Средно,Основно 5


Работник, правене на колбасиОбразование Средно,Основно 2


Машинен оператор, производство на пластмасаОбразование Средно,Основно 2


Животновъд Образование Средно,Основно 2


Носач-товарач, стоки Образование Средно,Основно 1


Камериер/камериерка Образование Средно,Основно 3


Камериер/камериерка Образование Средно,Основно 2


Камериер/камериерка Образование Средно,Основно 9


Администратор, хотел Образование Средно,Средно 1


Камериер/камериерка Образование Средно,Средно 5


Секретар Образование Средно / Секретарски и административни офис дейности 1


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 10


Администратор, хотел Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1


Готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 2


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене) 15


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор) 2


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор) 10


Домакин-чистач, сграда Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 3


Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продуктиСредно,Средно / Хранителни технологии 1


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии 2


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии 20


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии (готвач) 2


Филиал Балчик


Сервитьор 2


Камериер/камериерка Без образование 1


Помощник-готвач Образование Основно 2


Градинар, сезонен Образование Основно 5


Работник, кухня Образование Основно 2


Мияч, съдове (ръчно) Образование Основно 2


Помощник-готвач Образование Основно,Средно 1


Камериер/камериерка Образование Основно,Средно 2


Готвач Образование Професионална квалификация (Готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 3


Пазач Образование Средно 2


Главен готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Главен Готвач) 1


Готвач Образование Средно,Основно 1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+