Планират се подобрения в зала "Добротица" за хора с увреждания

Планират се подобрения в зала "Добротица" за хора с увреждания
Какво се случва в дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“, споделя зам.- кмет Росица Йорданова

Подготвя се проектно предложение за основен ремонт и изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в спортен комплекс „Добротица“.  Срокът е 30 юни.


Проектното предложение за обекта е разделено на 3 подобекта, където ще има интервенции в административна част и съблекални за състезатели и треньори, волейболна зала, зала за лека атлетика.


Ще бъдат сменени електрическите табла, осветлението, дървените обшивки, както и ще има нова вентилационна система.


По отношение вертикалната планировка - всички настилки ще бъдат с наклон навън на сградата, компрометираните и разрушени плочи ще бъдат възстановени напълно.


Ще се направи санитарен възел, съблекални, както и рампи за хора с увреждания, които към момента липсват. 


Стойността на проекта е 1 767 327 лв.


Росица Йорданова сподели също,  че продължават да упорстват по отношение липсата на физкултурен салон на ОУ “Хан Аспарух“. Днес се очаква да бъде получена количествено-стойностната сметка на проектното предложение. Максималната стойност на проекта е 1 100 000, а разликата, ако има такава, ще бъде поета от община Добрич.


По отношение на икономическото развитие, община град Добрич участва в разписването на регионалната програма за заетост  в област Добрич. Осигурена е заетост в рамките на 6 месеца за трайно незаети лица в общинското предприятие „Устойчиви дейности и проекти“. 


По отношение на обществените поръчки, тази седмица ще бъде обявена покана до участниците в рамково споразумение за основен ремонт на детска ясла №5 „Пролет“ по улица „Екзарх Антим I“.  Стойността на поръчката на ремонта е 62 040 лв., а срокът за изпълнение е заложен за 12 месеца.


Предстои да бъдат обявени обществени поръчки за огради на обекти, които са общинска собственост -  изграждане на ограда в сектор „тревопасни“ в центъра за защита на природата и животните – допустимата стойност е 52 168лв. Както и също предстои поръчка за ограда на гробищния парк, стойността е  100 000.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+