Свободни работни места в Добрич на 24 юни

Свободни работни места в Добрич на 24 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:


ДБТ - Добрич


Работник в ресторант 9


Работник, кухня 7


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Образование  Висше / Математика1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Математика (Математика и Информатика)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Образование Висше / Математика (Математика) 1


Лекар Образование Висше / Медицина 6


Медицинска сестра Образование Висше / Медицина (медицинска сестра) 2


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Образование Висше / Педагогика (БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ) 1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IVОбразование Висше / Педагогика (НУП)1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Образование Висше / Педагогика (НУП, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ) 2


Учител, ресурсен Образование Висше / Педагогика (СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА)1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI Образование Висше / Педагогика (Учител по общообразователен предмет) 1


СчетоводителВисше / Счетоводство и данъчно облагане 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Филология (Английска филология) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Образование Висше / Филология (БЕЛ,  АЕ) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Образование Висше / Филология (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапОбразование Висше / Филология (Руска филология - магистър)1


Сметосъбирач Образование Начално5


Мияч, съдове (ръчно) Образование Начално,Основно 2


Общ работник Образование Начално,Основно 1


Общ работник Образование Начално,Основно 9


Камериер/камериерка Образование Основно 4


Камериер/камериерка Образование Основно 12


Общ работник Образование Основно 1


Машинен оператор, миячна машинаОбразование Основно 10


Работник, кухня Образование Основно 2


Помощник-готвач Образование Основно (помощник готвач) 5


Общ работник Образование Основно,Без образование4


Чистач/ Хигиенист Образование Основно,Начално 6


Машинен оператор, миячна машинаОбразование Основно,Начално 1


Мияч, съдове (ръчно) Образование Основно,Начално 10


Машинен оператор, миячна машинаОбразование Основно,Начално 2


Общ работник, промишлеността Образование Основно,Начално 5


Зареждач, материали и полуфабрикати Образование Основно,Начално,Без образование 20


Работник, кухня Образование Основно,Средно 2


Камериер/камериерка, хотел Образование Основно,Средно 10


Камериер/камериерка, хотел Образование Основно,Средно10


Анкетьор Образование Основно,Средно5


Гладач, преса (ръчно) Образование Основно,Средно2


Шивач Образование Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи5


Готвач Образование Основно,Средно / Хранителни технологии3


Управител, ресторант Образование Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Висше1


Машинен оператор, хлебни изделия Образование Средно 3


Обслужващ, магазинОбразование Средно 2


Продавач-консултант Образование Средно2


Сервитьор Образование Средно2


Сервитьор  Образование Средно5


Пиколо Образование Средно15


Машинен оператор, запечатване Образование Средно3


Рецепционист, хотелОбразование Средно6


Водач, селскостопански машини Образование Средно1


Продавач-консултант Образование Средно1


Хост (хостеса) Образование Средно5


Пиколо Образование Средно2


Рецепционист, хотелОбразование Средно10


Иконом Образование Средно4


Шофьор, куриер Образование Средно1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно (шофьор "СЕ" категория)1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно (шофьор "СЕ" категория)2


Птицевъд Образование Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Шлосер Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)1


Шлосер Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно (средно професионално шлосер )1


Монтьор, земеделски машини Образование Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Средно (Монтьор ССМ)1


Техник, строителство и архитектураОбразование Средно / Строителство1


Работник, поддръжка на пътища Образование Средно / Строителство2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно / Транспортни  услуги (шофьор "СЕ" категория),Основно (шофьор "СЕ" категория)2


Отговорник, търговска зала Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг2


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно1


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно6


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно1


Готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)4


Помощник-готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно2


СервитьорСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене), Образование Средно5


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно19


Камериер/камериерка, хотел Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно8


Помощник-готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно2


Сервитьор Образование  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно5


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно20


Администратор, хотел Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно8


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно4


Главен готвач Образование Средно / Хранителни технологии1


Главен готвач Образование Средно / Хранителни технологии (Готвач),Професионален колеж / Хранителни технологии (Готвач)1


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно1


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно2


Сладкар Образование Средно / Хранителни технологии (СЛАДКАР)2


Работник, кухня Образование Средно / Хранителни технологии,Средно1


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии,Средно (готвач)5


Помощник-готвач Образование Средно,Основно9


Главен камериер/камериерка, хотел Образование Средно,Основно5


Носач-товарач, стоки Образование Средно,Основно1


Камериер/камериерка Образование Средно,Основно8


Камериер/камериерка Образование Средно,Основно2


Камериер/камериерка Образование Средно,Основно3


Работник, товаро-разтоварна дейност Образование Средно,Основно 1


Машинен оператор, производство на пластмасаОбразование Средно,Основно2


Шофьор, автокран Образование Средно,Професионална квалификация / Транспортни  услуги (шофьор автокран)1


Администратор, хотел Образование Средно,Средно1


Администратор, хотел Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг1


Барман Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг10


Готвач Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)2


Барман Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене)15


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)2


Сервитьор Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)10


Домакин-чистач, сграда ОбразованиеСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно3


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии20


Филиал Балчик


Сервитьор 2


Камериер/камериерка Без образование1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Образование Висше / Педагогика на обучението по ... (Начална Училищна Педагогика)1


Помощник-готвач Образование Основно2


Работник, кухня Образование Основно2


Градинар, сезонен Образование Основно5


Мияч, съдове (ръчно) Образование Основно2


Гладач Образование Основно3


Машинен оператор, пералня/перачница Образование Основно3


Помощник-готвач Образование Основно,Средно1


Камериер/камериерка Образование Основно,Средно2


ГотвачПрофесионална квалификация (Готвач), Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)3


Пазач Образование Средно2


Главен готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Главен Готвач)1


Готвач Образование Средно,Основно1


Филиал Добричка


Чистач/ Хигиенист Образование Основно2


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+