Свободни работни места в Добрич на 28 юни

Свободни работни места в Добрич на 28 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Математика 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Математика (Математика и Информатика)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Математика (Математика)1


Лекар Висше / Медицина 6


Медицинска сестра Висше / Медицина (медицинска сестра) 2


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика (БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ)1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Педагогика (НУП, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ)2


Учител, ресурсен Висше / Педагогика (СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА) 1


СчетоводителВисше / Счетоводство и данъчно облагане1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Филология (Английска филология) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Филология (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Филология (Руска филология - магистър)1


Сметосъбирач Начално 5


Общ работник Начално,Основно 9


Мияч, съдове (ръчно) Начално,Основно 2


Общ работникНачално,Основно 1


Камериер/камериерка Основно 4


Машинен оператор, миячна машинаОсновно 10


Общ работникОсновно1


Помощник-готвач Основно (помощник готвач) 5


Машинен оператор, миячна машинаОсновно,Начално 2


Чистач/ Хигиенист Основно,Начално6


Мияч, съдове (ръчно) Основно,Начално 10


Общ работник, промишлеността Основно,Начално 5


Машинен оператор, миячна машина Основно,Начално 1


Зареждач, материали и полуфабрикати Основно,Начално,Без образование 20


АнкетьорОсновно,Средно 5


Камериер/камериерка Основно,Средно 4


Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 10


Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 10


Шивач Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи5


Готвач Основно,Средно / Хранителни технологии 3


СервитьорСредно 2


Водач, селскостопански машини Средно1


Продавач-консултант Средно 1


Машинен оператор, запечатване Средно 3


Рецепционист, хотелСредно 10


Хост (хостеса)Средно 5


Шофьор, куриер Средно 1


Пиколо Средно2


Иконом Средно4


Машинен оператор, хлебни изделия Средно 3


Рецепционист, хотелСредно 6


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (шофьор "СЕ" категория) 1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (шофьор "СЕ" категория) 2


ПтицевъдСредно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство 2


Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор) 1


Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно (средно професионално шлосер ) 1


Монтьор, земеделски машини Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Средно (Монтьор ССМ) 1


Работник, поддръжка на пътища Средно / Строителство 2


Техник, строителство и архитектураСредно / Строителство 1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно / Транспортни  услуги (шофьор "СЕ" категория),Основно (шофьор "СЕ" категория) 2


Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно 1


Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно 1


Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 4


Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно 2


СервитьорСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене),Средно 5


СервитьорСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно 4


СервитьорСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 5


Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 2


Камериер/камериерка, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 8


Администратор, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 8


СервитьорСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 20


Готвач Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно 1


Работник, кухня Средно / Хранителни технологии,Средно 1


Готвач Средно / Хранителни технологии,Средно (готвач) 5


Помощник-готвач Средно,Основно 9


Носач-товарач, стоки Средно,Основно 1


Главен камериер/камериерка, хотелСредно,Основно 5


Работник, товаро-разтоварна дейност Средно,Основно 1


Камериер/камериерка Средно,Основно 3


Машинен оператор, производство на пластмасаСредно,Основно 2


Шофьор, автокран Средно,Професионална квалификация / Транспортни  услуги (шофьор автокран) 1


Администратор, хотел Средно,Средно 1


Администратор, хотел Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1


Барман  Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 10


Готвач Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 2


Барман Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене) 15


СервитьорСредно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор) 2


Домакин-чистач, сграда Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 3


Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продуктиСредно,Средно / Хранителни технологии 1


Готвач Средно,Средно / Хранителни технологии 20


Филиал Балчик


Сервитьор 2


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Педагогика на обучението по ... (Начална Училищна Педагогика) 1


Машинен оператор, пералня/перачницаОсновно3


Работник, кухня Основно 2


Мияч, съдове (ръчно) Основно 2


Помощник-готвач Основно 2


Гладач Основно 3


Градинар, сезонен Основно 5


Помощник-готвач Основно,Средно 1


Камериер/камериерка Основно,Средно 2


ГотвачПрофесионална квалификация (Готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 3


Пазач Средно 2


Главен готвачСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Главен Готвач) 1


Готвач Средно,Основно 1


Филиал Добричка


Чистач/ Хигиенист Основно 2


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+