Община Добрич ще кандидатства с проект за основен ремонт на Спортния комплекс „Добротица”

Община Добрич ще кандидатства с проект за основен ремонт на Спортния комплекс „Добротица”
Общата стойност на проектното предложение е 1 767 327.55 лева с ДДС.

Община град Добрич ще кандидатства за финансиране пред Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане на проектно предложение “Основен ремонт и изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждане при Спортен комплекс „Добротица“ в град Добрич“.


Комплексът е с изключително важно значение за развитието на масовия спорт ифизическата култура. В залата се провеждат множество спортни мероприятия: ежегоднияРепубликански шампионат по лека атлетика, ученически първенства, Републиканскосъстезание за слепи, Републиканско състезание за глухи, ежемесечни първенства междуучилища, Международен турнир „Академика”, подготвителни лагери, тренировъчна дейност на състезатели от региона, подготовка на кандидати за работа в полицията, за военна служба и службата за пожарна безопасност. Тя се ползва безвъзмездно от спортните клубове и училищата от общината и региона и предоставя възможности за практикуване на различни видове спорт.


Сградата е проектирана в края на 70-те и завършена в началото на 80-те години на XX век. В периода на експлоатация са и правени няколко частични ремонта, при последния, от които са подменени хидроизолацията и топлоизолацията на покрива на лекоатлетическата зала. Монтирани са нови ограждащи фасадни елементи - термо панели с полиуретанов пълнеж и PVC дограма. Ремонтирани са санитарните възли на двете нива на сградата.


Проектното предложение ще даде възможност да се създаде необходимата жизнена среда и да се подобри лошото състояние на облицовките по стените, настилката на трибуните в залата за волейбол, съблекалните за състезатели и треньори в спортната зала и други. 


Предвидената обща стойност на дейностите по проекта е в размер на 1 767 327, 55 лв. с ДДС.  С реализирането на проектното предложение ще се създадат трайни благоприятни условия за провеждане на спортни прояви и мероприятия в града и нормално функциониране на обекта.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+