Свободни работни места в Добрич на 29 юни

Свободни работни места в Добрич на 29 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Ръководител, компютърен кабинет Образование Висше / Информатика и компютърни науки (Педагогическа правоспособност) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Образование Висше / Математика 1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI Образование   Висше / Математика 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Математика (Математика и Информатика) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Математика (Математика и Информатика) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Образование Висше / Математика (Математика) 1


Лекар Образование Висше / Медицина 6


Медицинска сестра Образование Висше / Медицина (медицинска сестра)2


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Образование Висше / Педагогика (БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ) 1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Образование Висше / Педагогика (НУП, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ) 2


Педагогически съветник Образование Висше / Педагогика (Педагогическа правоспособност) 1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI Образование Висше / Педагогика (Природни науки)1


Учител, ресурсен Образование Висше / Педагогика (СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА) 1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Образование Висше / Педагогика (Техника и технологии) 1


Счетоводител Образование Висше / Счетоводство и данъчно облагане 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Филология (Английска филология) 1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI Образование Висше / Филология (Българска филология) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Образование Висше / Филология (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Филология (Руска филология - магистър) 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Образование Висше / Филология (Учител по общообразователен предмет- НЕ) 1


Сметосъбирач Образование Начално 5


Общ работник Образование Начално,Основно 9


Мияч, съдове (ръчно) Образование Начално,Основно 2


Общ работник Образование Начално,Основно 1


Камериер/камериерка Образование Основно 4


Машинен оператор, миячна машина Образование Основно 10


Общ работник Образование Основно 1


Помощник-готвач Образование Основно (помощник готвач) 5


Чистач/ Хигиенист Образование Основно,Начално 6


Машинен оператор, миячна машина Образование Основно,Начално 1


Общ работник, промишлеността Образование Основно,Начално 5


Машинен оператор, миячна машина Образование Основно,Начално 2


Зареждач, материали и полуфабрикати Образование Основно,Начално,Без образование 20


Камериер/камериерка Образование Основно,Средно 4


Камериер/камериерка, хотел Образование Основно,Средно 10


АнкетьорОбразование Основно,Средно 5


Камериер/камериерка, хотел Образование Основно,Средно 10


Шивач Образование Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 5


Готвач Образование Основно,Средно / Хранителни технологии 3


Рецепционист, хотелОбразование Средно 6


Шофьор, куриер Образование Средно 1


Рецепционист, хотелОбразование Средно 10


Продавач-консултант Образование Средно 1


Водач, селскостопански машини Образование Средно 1


Иконом Образование Средно 4


Хост (хостеса) Образование Средно 5


Пиколо Образование Средно 2


Машинен оператор, запечатване Образование Средно 3


Машинен оператор, хлебни изделия Образование Средно 3


СервитьорОбразование Средно 2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно (шофьор "СЕ" категория) 1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно (шофьор "СЕ" категория) 2


ПтицевъдОбразование Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник), Образование Средно / Растениевъдство и животновъдство 2


Шлосер Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор) 1


Шлосер Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно (средно професионално шлосер ) 1


Монтьор, земеделски машини Образование Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Средно (Монтьор ССМ) 1


Работник, поддръжка на пътища Образование Средно / Строителство 2


Техник, строителство и архитектура Образование Средно / Строителство 1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно / Транспортни  услуги (шофьор "СЕ" категория),Основно (шофьор "СЕ" категория) 2


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман) 1


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман)1


Готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 4


Помощник-готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 2


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене),Средно 5


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно 4


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 5


Камериер/камериерка, хотел Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 8


Помощник-готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 2


Сервитьор Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 20


Администратор, хотел Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 8


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно 1


Работник, кухня Образование Средно / Хранителни технологии,Средно 1


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии,Средно (готвач) 5


Машинен оператор, производство на пластмасаОбразование Средно,Основно 2


Главен камериер/камериерка, хотелОбразование Средно,Основно 5


Работник, товаро-разтоварна дейност Образование Средно,Основно 1


Носач-товарач, стоки Образование Средно,Основно  1


Камериер/камериерка Образование Средно,Основно 3


Помощник-готвач Образование Средно,Основно 9


Шофьор, автокран Образование Средно,Професионална квалификация / Транспортни  услуги (шофьор автокран) 1


Администратор, хотел Образование Средно,Средно 1


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 10


Администратор, хотел Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1


Готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 2


БарманОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене) 15


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)2


Домакин-чистач, сграда Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 3


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии 20


Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продуктиОбразование Средно / Хранителни технологии 1


Филиал Балчик


Сервитьор 2


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Образование Висше / Педагогика на обучението по ... (Начална Училищна Педагогика) 1


Помощник-готвач Образование Основно 2


Градинар, сезонен Образование Основно 5


Машинен оператор, пералня/перачница Образование Основно 3


Гладач Образование Основно 3


Мияч, съдове (ръчно) Образование Основно 2


Работник, кухня Образование Основно 2


Помощник-готвач Образование Основно,Средно 1


Камериер/камериерка Образование Основно,Средно 2


ГотвачПрофесионална квалификация (Готвач), Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 3


Пазач Образование Средно 2


Главен готвач вОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Главен Готвач) 1


Готвач Образование Средно,Основно 1


Филиал Добричка


Чистач/ Хигиенист Образование Основно 2


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+