Създават Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Добричка

Създават Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Добричка
С решение на Добричкия общински съвет днес беше създаден Съвет по въпросите на социалните услуги в община Добричка и бяха определени неговите членове.

Идеята на новосъздадения съвет е да подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво, както и на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината и да разработва предложения за подобряване на качеството на услугите. 


За председател на съвета е избран зам.-кметът Румяна Иванова, членове са Ели Петрова – директор на дирекция в общинската администрация, Пепа Кирчева – началник отдел „Социални услуги”, Наталия Стоилова – гл. социален работник, Райфе Мехмедова – експерт от РУО – Добрич, д-р Албена Минкова – експерт в РЗИ, Ангел Дичев – инспектор в МВР – Добрич, Виолета Иванова – експерт в БЧК, Йовка Колчева – експерт в Бюро по труда, Кера Георгиева – потребител с социална услуга, Йорданка Йорданова – родител на дете, потребител в социална услуга, Марияна Разнотовска – ръководител на Общностен център в с. Стефаново, Наталия Димитрова – директор на ЦНСТПЛД в с. Опанец, Евелина Димитрова – директор на ДПЛД – с. Опанец и Маргарита Вичева – управител на дом за стари хора „Вяра и милосърдие” в с. Ведрина. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+