Удължава се с шест месеца срокът на предоставяне на услугата „Патронажна грижа” в Община Добричка

Удължава се с шест месеца срокът на предоставяне на услугата „Патронажна грижа” в Община Добричка
Това стана ясно на днешното заседание на Общинския съвет на община Добричка

Съветниците дадоха съгласието си и финансираните услуги по „Патронажна грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ да се използват от потребителите без заплащане на такса за пердиода на предоставяне на услугата – от 1 юли до 31 декември 2022 година. 


Проектът е от особено значение за защита на важни обществени интереси, изразяващи се в осигуряване на живота и здравето на уязвими групи от хора на територията на общината. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+