Над 60 хиляди са жилищните сгради в Област Добрич

Над 60 хиляди са жилищните сгради в Област Добрич
Националният статистически институт излезе с данни за жилищния фонд в Област Добрич, актуални към 31.12.2021г. 60,8 хил. са сградите, годни за живеене, като 23,4 хил. от тях се намират в градовете, а 37,4 хил. са в селата.Те представляват 2,9 % от общия жилищен фонд в страната.

 Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча .


Към 31.12.2021 г. жилищата в област Добрич са 102.8 хил. или с 263 жилища (0.3%) повече в сравнение с 2020 година, като повечето от тях са с две и три стаи.


Жилищата в градовете на област Добрич са 62.3 хил. (60.6%), а в селата - 40.5 хил. (39.4%). Средната жилищна площ на човек от населението в област Добрич е 39.2 кв. м при средна за страната - 36.6 кв. метра. 


Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица - 96.5 хил. или 93.8% от общия жилищен фонд на област Добрич. 


Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ). 


От всички 102.8 хил. жилища, в област Добрич 75.0% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 20.8%, електрифицирани само с водопровод - 2.7%, а само електрифицирани - 1,3%.


Основна цел на статистиката на жилищния фонд е да осигурява информация за състоянието на жилищните сгради и жилищата в Р България. Данните за Баланса на жилищния фонд към 31.12. са получени на база на резултатите от преброяването на жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 г., като всяка година се добавят данните за новопостроените и се изваждат данните за разрушените жилищни сгради и жилища през съответната година. 


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+