Областният управител е върнал 37 решения на общински съвети

Областният управител е върнал 37 решения на общински съвети
В рамките на основните правомощия на Областния управител е контрол по законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация. През 2011 г. Областният управител е издал 37 заповеди за връщане на решения на общинските власти.

Пред Административен съд – Добрич са образувани 16 дела, с предмет – жалби на областен управител срещу решения на общински съвети, като от тях 4 са прекратени, поради отмяна на решенията от страна на общинския съвет; 2 са прекратени, като неподлежащи на административен контрол; 4 са отменени от съда; 2 чакат решение; 4 са висящи.


Областният управител е оспорил отделни текстове от наредби на общински съвети, като в резултат на образуваните административни дела, едно е спечелено с влязло в сила решение, едно е спечелено на първа инстанция и едно чака решение.


Срещу Областна администрация – Добрич са предявени 2 искови молби по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Те са отхвърлени на първа инстанция.


Срещу административни актове на Областния управител са предявени 6 жалби, респективно образувани са дела. По 4 от тях, жалбите са оставени без разглеждане, а съдебните производства са прекратени. Една заповед на Областния управител е отменена, а едно от делата е висящо.


От осемте дела за Дамбата, на първа инстанция са спечелени 6 , договорите са обявени за нищожни, установена е собствеността на държавата, като публична и изключителна, а ответниците са осъдени да предадат владението върху имотите на Република България. Две от поставените по делата решения на Добричкия окръжен съд, не са обжалвани и са влезли в сила. По отношение на останалите две граждански дела – едното е спряно, другото е възобновено и насрочено за 6-ти януари 2012 г.

 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+