12.8% е безработицата в област Добрич през декември 2011г.

12.8% е безработицата в област Добрич през декември 2011г.
Безработицата в Добричка област през декември обичайно нараства. На годишна база, спрямо декември 2010 г., броят на безработните е по-нисък с 238 (10492) Равнището на безработица в областта през декември е 12.8% при 12.0% за ноември.

Регистрираните безработни в бюрата по труда от областта са 10254, с 634 повече от ноември. През цялата изминала 2011 година средногодишното равнище на безработица в областта е 11.7%, а като брой на безработните е 9333 при 10494 през 2010 г.; в бюрата по труда от областта са обявени общо 7647 работни места, от които 5711 на първичния трудов пазар и 1936 по програми и насърчителни мерки за заетост; на работа през годината са постъпили 7280 безработни лица, като 86% от тях са устроени със съдействие на бюрата по труда, т.е. 6289 души. 

 

В  Добрич регистрираните безработни през декември са 4141 при 3877 за предходния месец, което е с 264 повече. Равнището на безработица е 9.2%, с 0.5 пункта по-високо от предходния месец (8.7%).

 

Към 26-ти януари 2012 год. в ДБТ Добрич и филиалите са актуални следните работни места :
- за специалисти с висше образование – 21 работни места – търсят се 8 лекари, 1 рехабилитатор, 1 ветеринарен лекар, 1 учител по математика, 1 продавач – агроном и 9 възпитатели.


- за специалисти със средно образование – трета квалификационна степен – 9 места – технолог в шевното производство, специалист годишни технически прегледи на автомобили, технолог кожено и кожарско облекло, 5 монтажници на мебели и технолог – конструктор в мебелното производство.


- за работнически професии – 75 работни места – 25 шивачи, 6 шивачи в обувното производство, 5 шивачи на дамаски, продавач – конселтант на мебели – 5 бр., 6 бр. Водопроводчици, 3 бр. Шофьори и др.


- за филиал Балчик, във връзка с разкриване на магазин от голяма търговска верига се търсят за момента управител на магазин, стоковед и оператор, а през февруари ще започна набирането на продавачи и касиери.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+