Общината заделя над 170 хил. лв. за депото в Стожер

Общината заделя над 170 хил. лв. за депото в Стожер
Така тя ще получи право на строеж върху 46, 34% от терена, на който ще се изгради модерното съоръжение. Учреденото право е за срок от 30 години, стана ясно на сесията на ОбС Добрич днес.

Община Добрич кандидатства за финансиране по проект “Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Добрич” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”. 

На 9-ти декември 2011г. беше проведено заседание на общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Управление на отпадъците – Регион Добрич”, в което освен общините от нашия регион участва и шуменската Никола Козлево.


На него са били набелязани конкретни действия, които трябва да се предприемат за осъществяване на проекта; вземане на решение за ново трасе на довеждащия път и за учредяване на безвъзмездно вещно право на строеж върху терена на всички общини в Сдружението, съобразно дяловото им участие в общото събрание.

 

Съветниците на община Добричка, на чиято територия е имота, обаче не се съгласиха да предоставят терена безвъзмездно, въпреки множеството заседания и срещи с областния управител и представители на Министерството на околната среда и водите. Според тяхното решение, всяка община трябва да заплати частта от учреденото й право на строеж.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+