Конкурс за есе по повод Деня на Българската конституция

Конкурс за есе по повод Деня на Българската конституция
По повод Деня на Българската конституция и професионален празник на юриста, Окръжен съд – Добрич, обявява конкурс за есе сред учениците от горния курс.

Съдът предлага на участниците да изберат тема на творбата сред следните мисли:

1. Законите обединяват държавата. Секст Емпирик
2. Законът управлява хората, а разумът – закона. Томас Фулър
3. Законът е израз на общата воля. Монтескьо
4. Народът е силен там, където се зачитат законите - латинска народна мъдрост.
5. Уважавам закона, защото….
6. Където уважават закона, цари справедливостта.

Есето трябва да представя разбирането на ученика за значението на законите за държавата, обществото и за самия него. То може да бъде аргументирано с примери от изучаваното в часовете по история, литература, „Етика и право”, „Философия, „Свят и личност”, както и с размисли върху текущи събития. Текстът трябва да бъде в рамките на 3 до 5 страници.

Желанието на Окръжен съд – Добрич, е с този конкурс да мотивира младите хора да осмислят ролята на закона като пазител на устоите на държавата и на обществения живот и в този контекст да преценят значението на личното си поведение. Ще бъдат оценявани задълбочената мисъл, богатството от наблюдения и познания и добрата езикова култура.

Есетата трябва да бъдат предадени до 15 март 2012 г. в пресцентъра на Окръжен съд – Добрич, или на интернет адрес: press_os_dobrich@abv.bg

 

Авторите трябва да посочат трите си имена и телефон за връзка. Творбите им ще бъдат оценени от комисия в състав – Златка Маринова – преподавател по история в ЕГ „Гео Милев”, Снежана Денчева – преподавател по български език и литература в ПМГ „Иван Вазов” и съдия Георги Павлов от Окръжен съд - Добрич.

Комисията ще класира три есета. Всички участници ще бъдат поканени в навечерието на 16 април – Деня на Българската конституция, на среща в Окръжен съд – Добрич, за обявяване на резултатите от конкурса.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+