Три фирми искат надзора на пътя Александрия - Северняк

Три фирми искат надзора на пътя Александрия - Северняк
В Агенция „Пътна инфраструктура”, бяха отворени ценовите оферти на допуснатите до този етап участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект:„Рехабилитация на път III - 293 "Александрия - Коритен - Северняк" от км 35+927 до км 44+440, област Добрич.


Бяха отворени следните ценови оферти:

1. Участник № 1- „Трафикконсулт БГ” ЕООД, град Аксаково е предложил цена за изпълнение на договора или обществената поръчка в размер на 80 991,00 лв. без ДДС;

2. Участник № 2- „Пътинвестинженеринг” АД, град София е предложил цена за изпълнение в размер на 149 042,00 лв. без ДДС;

3. Участник № 3- „Пътконсулт 2000” ЕООД, град София е предложил цена от 98 000,00 лв. без ДДС;

Проектът е финансиран със средства от структурните фондове на ЕС  и републиканския бюджет по програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013”.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+