2,2 млн. лв. е бюджетът на тервелските училища за тази година

2,2 млн. лв. е бюджетът на тервелските училища за тази година
През 2011 г. в седемте общински училища – Тервел, Безмер, Нова Камена, Коларци, Орляк, Зърнево и Каблешково са учили 1520 ученика от първи до дванадесети клас. Училищата са получили общо 2 039 840 лв. като базов бюджет и допълнителни средства за поддръжка на материалната база, за целодневно обучение на първокласници и пътуващи ученици, за безплатни закуски на децата от началния етап на обучение, за диференцирано заплащане на труда на учителите, средства по национални програми за подпомагане на учебните дейности.

През 2012 г. общинските училища се посещават от 1482 ученика, т.е с 38 по-малко от предходната година. Най-голямо е намалението за училището в с.Зърнево – с 10 ученика и за СОУ – с 24 ученика. Училищата получават общо 2 185 950 лв. , т. е със 146 110 лв. повече от 2011 г.
 
Допълнително са осигурени средствата за поддръжка на материалната база, за целодневна организация на обучението в средищните училища, за безплатни закуски на най-малките деца – от подготвителен клас до четвърти клас. Тази година формулата за разпределяне на средствата от базовите училищни бюджети включва допълнителни компоненти за учениците в средното общообразователно училище, за организиране на столово хранене в несредищните училища и за учениците в най-отдалечените от общинския център училища.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+