Ползите от експорта обсъждат на среща с бизнеса

Ползите от експорта обсъждат на среща с бизнеса
На 22 март от 10 ч. в зала „Европа” на Областна администрация ще се проведе информационна среща, организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия /ИА НМСП/. Целта е представителите на бизнеса от областта да бъдат информирани за ползите на проекта, свързани с повишаване на експортния потенциал и икономическото развитие на региона.

Проектът „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИА НМСП е бенефициент, е стартирал през 2010 г. и е със срок на изпълнение три години. Общата му цел е укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на европейските и световните пазари, както и ефективното използване на предимствата на европейския пазар от българските компании.


В рамките на срещата, експерти на изпълнителната агенция ще запознаят представителите на бизнеса с възможностите и условията за участие на техните фирми в специализирани изложения, семинари, бизнес мисии в държавите на ЕС и в трети страни.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+