Среща на зърнопроизводители от шабленско и каварненско

Среща на зърнопроизводители от шабленско и каварненско
Община Шабла кани всички зърнопроизводители на информационна среща за представяне на измененията и допълненията на мярка 214 от Програмата за развитие на селските райони и включването на нови дейности, свързани с изпасването на посевите от зимуващите гъски.

Срещата ще се проведе на 20 март 2012 година (вторник) от 10.00 часа в малката заседателна зала на III етаж в сградата на община Шабла.


Информацията ще бъде представена от г-н Димитър Плачийски – експерт „Агробиоразнообразие” в Българско дружество за защита на птиците, с които община Шабла има сключено рамково споразумение за партньорство при изпълнението на проект „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска”.


По време на срещата ще бъдат разяснени възможностите за получаване на компенсаторни плащания и сроковете за кандидатстване по мярка 214 от Програмата за развитие на селските райони.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+