Маломерни паралелки, остъстващи и допълнително финансиране затваря ОУ" Отец Паисий"

Маломерни паралелки, остъстващи и допълнително финансиране затваря ОУ" Отец Паисий"
Готова е докладната записка на община Добрич, с аргументите за закриване на училища в града. Тя ще бъде внесена в Общински съвет на 27-ми март.

През последните години броят на учениците в ОУ „Отец Паисий” постоянно намалява.  Учениците намаляват от 584 през 2001/2002 г. на 310 през 2006/2007 г. (спад 274 ученика) и на 180 през настоящата учебна година (спад 130 ученика), т.е. за последните 10 години броят на учениците в училището е намалял с 404 ученика. В момента в училището се обучават 26 деца в подготвителен клас, 79 ученици в начален етап и 75 ученици в прогимназиален етап. Броят на паралелките е осем – по една в клас.

Броят на учениците в седми клас (16) и в осми клас (12) е по-малък от допустимия минимален брой съгласно Наредба № 7 от 2000 г. на МОМН. При извършени проверки от Отдел „Образование и култура” на 13.10.2011 г. и на 24.11.2011 г. на редовното посещение на учебните занятия е констатирано, че в подготвителен клас и във втори клас отсъстват по 6-7 ученици (около 1/4 от децата).

Числеността на персонала е 22 души, в т.ч. педагогически персонал – 16 и непедагогически персонал – 6. През последните три години на училището са предоставени 51 128 лв повече бюджетни средства от полагащите се по единни разходни стандарти, а именно: през 2010 г. – 13 314 лв, през 2011 г. – 26 390 лв и през 2012 г. – 11 424 лв.
Съществува възможност за пренасочване на учениците в ОУ „Христо Смирненски”, СОУ „Св. Климент Охридски” и в други училища в Добрич, които имат капацитетни възможности и необходимите материални условия.

Няма необходимост от осигуряване на транспорт до училищата, към които ще бъдат пренасочени учениците.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+