Юбилейна вечер на проф. Стателова в библиотеката

Юбилейна вечер на проф. Стателова в библиотеката
На 29-ти март, Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич организира юбилейна вечер, посветена на творчеството на проф. Розмари Стателова - дългогодишен изследовател на музикалната художествена култура, младежките култури и културата на малцинствата, и във връзка с нейната 70-годишнина.

На 29-ти март от 17.00 ч., с участието на авторката, във фоайето на библиотеката ще бъдат представени специално подготвените две издания: Сборник със статии на проф. Розмари Стателова "През годините" и фундаменталното й изследване „Чуждата култура отблизо”. Представя д-р Любомир Кутин.

 

Двете книги са по своему ретроспективни. Те са своеобразна равносметка на известната музикална изследователка и критичка проф. Розмари Стателова, доктор на изкуствознанието, по случай нейната 70 годишнина.

 

Първата книга, сборникът от статии „През годините”, има за цел да представи нейното музиковедческо творчество. Избраната извадка от 16 статии, писани в течение на 33 години (1976–2009), е твърде скромна по обем в сравнение със стотиците, а може би дори  хиляди текстове на Розмари Стателова. Но дори и само 16 на брой, те са своеобразна покана за размисъл върху актуални проблеми на културата. В статиите са отразени основните обекти на проучване и отразяване от Розмари Стателова – релацията `музика и медии`, популярната музика в различните й жанрове, етномузикологията като перспективна музикална дисциплина в епохата на глобализация, автобиографични текстове и, разбира се, музикалната култура на Варна.

 

chuzhdata_kultura_otblizo_300


Другата книга, «Чуждата култура отблизо», е обобщение на десетгодишни усилия на проф. Розмари Стателова, посветени на изследване на едно малко славяноезично малцинство в Югоизточна Германия. Авторката разказва за своите срещи със сербите и с техните актулни музикални практики. Особено внимание е отделено към музикалното творчество за деца и към сербската народна песен. Заедно с това са представени съдбите и възгледите на изявени музикални дейци. В изследването намират място и разсъждения за сербоезичната популярна музика и връзката между сербскта музика и медиите.


Двете издания представляват интерес за широк кръг читатели: музиканти, учители по музика, български и чужди езици, философски цикъл, журналисти, културни дейци в сферата на читалищното дело и любителското творчество, изследователи на регионалната история, ученици, студенти, представители на бизнеса в туризма – туроператори, хотелиери и ресторантьори, неправителствени организации и др.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+