Е.ОН България Мрежи със сериозна подготовка за работа в зимни условия

Компанията инвестира 2,7 милиона лева в подобряване на качеството на електроснабдяване на вилните зони Ален мак, Траката, Изгрев, Добрева чешма и село Кранево

Е.ОН България Мрежи е предприела всички необходими мерки да подготви съоръженията от електроразпределителната мрежа за работа при зимни условия. Това обяви ръководството на компанията на среща с медиите днес, 2 ноември 2010 година, във Варна.

Подготовката е обхванала 27 подстанции, 12056 трафопоста, 3292 км кабелни линии средно напрежение (СрН), 6798 км кабелни линии ниско напрежение (НН), 15016 км въздушни електропроводи СрН, 16155 км въздушни електропроводи НН. Извършени са инспекции, огледи и обходи на съоръженията , собственост на Е.ОН България Мрежи АД, както и профилактична поддръжка. Специално внимание е обърнато на съоръженията с увеличена честота на непланираните прекъсвания. Изцяло са възстановени линиите, обект на кражби – 105 км въздушни електропроводи, 11 трансформатора и 3 000 литра трансформаторно масло.

Общо на територията на Североизточна България са направени 1 000 км горски просеки, подменени са над 16 000 изолатора СрН, близо 1700 стълба СрН и 53 км проводници СрН. 348 км проводници НН са подменени с изолирани проводници, които се влияят по-малко от атмосферните влияния и по тях се наблюдават по-рядко прекъсвания на електрозахранването.

На територията на област Варна са почистени над 92 декара горски просеки, подменени са 777 стълба СрН, над 8 205 изолатора СрН, 11 км кабелни линии СрН и НН, а над 94 км проводници на въздушни линии НН са подменени с изолирани проводници.

Компанията разполага с 447 аварийни групи и има готовност за бързо прегрупиране и пренасочване на технически екипи при необходимост. Всички автомобили са оборудвани с GPS системи. Осигурени са комуникационни средства между мобилните екипи и центровете за управление на мрежата, както и инструменти, резервни материали, лични предпазни средства и облекло, които отговарят на специфичните зимни условия. През 2010 година са закупени общо 122 нови автомобила, 67 от които вече са доставени, а до края на годината ще бъдат доставени още 55. Територията на област Варна се обслужва от 98 екипа, снабдени с пълна лична екипировка и оборудвани автомобили.

За да намали броя на планираните прекъсвания, компанията залага на метода работа под напрежение, който позволява провеждане на зимната подготовка без или с минимално прекъсване на електрозахранването на клиентите. За целта е увеличен броя на екипите за работа под напрежение. На територията на Варна вече работят два екипа.

Г-н Мартин Мирчев, член на Управителния съвет на Е.ОН България Мрежи АД използва възможността да напомни, че в момента тече реконструкция на кабелна линия 110 киловолта – извод „Брилянт”, който свързва подстанция „Чайка” и подстанция „Юг”. Двете подстанции осигуряват електрозахранване на 41 000 клиенти в централната градска част на Варна. Инвестицията възлиза на 2 милиона лева. Подмяната ще се извърши на 4 етапа, като след приключване на изтеглянето на кабела в един участък, ще се пристъпи към полагането му в следващия. Така ще се минимизира необходимостта от прокопаване на дълги участъци и ще се оптимизира времето за ремонта.

Г-н Анатоли Токмакчиев, член на Управителния съвет на Е.ОН България Мрежи представи инвестиционните намерения на компанията във вилните зони на град Варна и село Кранево. Още през 2009 година Е.ОН България стартира проект за подобряване качеството на електрозахранване във вилните зони, където мрежата е собственост на трети лица, намира се в лошо техническо състояние, а достъпът на електротехниците до съоръженията в частните имоти е ограничен, което удължава времето за реакция при възникване на аварии. Компанията предприе поетапно изграждане на нови електроразпределителни мрежи във вилните райони. „Е.ОН България Мрежи среща редица проблеми със съоръженията чужда собственост, които не се поддържат в добро техническо състояние. Предприехме действия за подобряване качеството на захранване във вилните зони още през миналата година. Сега продължаваме този свой проект и инвестираме 2,7 милиона лева във вилните зони Ален Мак, Траката, Изгрев, Добрева чешма и село Кранево. В резултат на нашите дейности клиентите ще имат осезаемо подобряване на качеството на електрозахранване”, заяви г-н Токмакчиев.

Проектът в местностите Ален мак, Траката, Изгрев, Добрева чешма и село Кранево включва изграждане на 30 км мрежа НН, изнасяне на над 2000 електромерни табла на границата на собственост и монтиране на „умни” електромери. В резултат на тези дейности ще се подобри качеството и сигурността на електрозахранване в районите, ще се осигури свободен достъп на специалистите на компанията до електромерните табла и съоръженията и ще се ограничи възможността за нерегламентирано потребление на електроенергия.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+