Засилват полицейското присъствие по селата и морето

Засилват полицейското присъствие по селата и морето
От ляво на дясно: Стефан Йончев, Ангел Антонов, Захарин Пенов
Това ще стане без увеличаване на щата, а чрез пренасочване на служители от други дейности към охрана на обществения ред

Вече е изготвен анализ на най-уязвимите места в областта, съобщи комисар Стефан Йончев – директор на ОД на МВР Добрич. Това са най-отдалечените и обезлюдени села в крушарско и шабленско. Безстопанствените постройки привличат предимно роми, които крадат основно метални части.


Вилите край морето са другите уязвими места на местната полиция. От Кранево до Каварна вилната зона през зимата е апетитна за апашите. Посегателствата са най-често върху имоти, собственост на хора от вътрешността на страната и чужденци.


Като цяло регионът ни стоял добре в противодействието на битовите кражби, заключи Йончев на основата на  анализ за дейността на ОД МВР Добрич през 2011 г., на който присъстваха представители на ръководството на МВР - главен комисар Ангел Антонов - директор на Главна дирекция “Криминална полиция” и главен комисар Захарин Пенов - директор на Главна дирекция “Гранична полиция”.  От ръководството на МВР бе дадена много добра оценка, над 4,50 по шестобалната система, за дейността на Областната дирекция през предходната година.


От регистрираните за 2011 г. престъпления доминират престъпленията против собствеността, които съставляват 65.24% от общия брой престъпления за дирекцията. При този вид престъпления се наблюдава увеличение на домовите кражби и тези на черни и цветни метали. Значително намаление се отчита при кражбите от магазини и кражбите на селскостопанска продукция и домашни животни, което се дължи на засилената превантивна дейност от страна на полицейските служители, обслужващи селските райони и на разкрити групи крадци.


Районните инспектори обикаляли по график населените места, за които отговарят и се срещали със самотните възрастни хора, особено през тежките зимни месеци.


За трета поредна година ще продължи практиката през летния сезон по нашето Черноморие да се командироват румънски полицаи и служители от вътрешността на страната. В момента се подготвят дипляни за туристите, съобщи комисар Антонов.

 

Той уточни, че в последния етап на реформата в МВР намерението им е в малките села да има полицаи, които да познават жителите им, да разговарят с тях, защото местен човек вижда по-добре проблемите, които се случват на терен неговата Затова предстои обединяване на неговата дирекция с тази на охранителна полиция в началото на юли с изменението на Закона за вътрешните работи.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+