ВАС се произнесе по още две дела за Дамба „Албена – Балчик”, имотите са продадени неправомерно от би

ВАС се произнесе по още две дела за Дамба „Албена – Балчик”, имотите са продадени неправомерно от би
Излязоха още две решения на Върховния административен съд относно обявените по протест на Окръжна прокуратура за нищожни заповеди на Областния управител на Област Добрич, за продажба на имоти – частна държавна собственост, съобщават от пресслужбата на Областна администрация – Добрич. Установено е, че преди да бъдат актувани като частна собственост на Държавата, те са били част от имот с трайно предназначение „територия, заета от води и водни обекти” и с начин на трайно ползване „крайбрежна плажна ивица”.

С първото решение ВАС оставя в сила Решение №65/16.042010 г. на Административен съд–Добрич, с което е обявена нищожността на заповед № РД-11-04-60/25.05.2009 г. на областния управител – Ердинч Хаджиев, определяща „Ей Пи Инвест 09” ООД за купувач на недвижим имот- частна държавна собственост. ВАС приема, че заповедта е издадена при съществени нарушения на материалния и процесуалния закон. Закононарушенията засягат императивни разпоредби на Конституцията на РБ, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Закона за водите и Закона за държавната собственост.

С второто решение Върховният административен съд остави в сила решение № 61/30.03.2010 г. на Добричкия административен съд, с което беше обявена нищожността на заповед № РД-11-04-63/25.05.2009г. на бившия областен управител, определяща „Балчик Плаза” ООД гр. Варна за купувач на недвижим имот – частна държавна собственост.

От доказателствата по двете дела безспорно е установено, че имотите изцяло попадат в брегоукрепително съоражение Дамба „Албена-Балчик”, което е изключителна държавна собственост, тъй като по местоположение и характер е отвоювана територия от Черно море, крайбрежна плажна ивица.

Двете решения на Върховния административен съд са окончателни.

Припомняме, че на 3 ноември т.г. ВАС се произнесе по първото дело за Дамба „Албена – Балчик” за обявяване на неправомерно продаден имот публична държавна собственост от бившия областен управител.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+