Шабла кандидатства с 11 проекта за опазване на природата

Шабла кандидатства с 11 проекта за опазване на природата
Тази година община Шабла отново се включи в конкурса „За чиста околна среда” на тема „Обичам природата и аз участвам”, който е част от националната информационна кампания на Министерството на околната среда и водите (МОСВ)

Условията на конкурса позволяват с малки проекти за финансиране да кандидатстват общини, кметства, училища и детски градини, като бюджета на всички може да бъде до 10 хил.лв., а за детските градини до 5 хил.лв.

 

Към възможността да облагородят замърсени терени в населените места, интерес проявиха 7 села в общината, 3 квартала в Шабла и ЦДГ „Дора Габе” в общинския център.

 

Според новото изискване, кандидатстващите за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазването на околната среда (ПУДООС) в рамките на конкурса, трябва писмено да заявят съгласието си, че участват с доброволен труд при  реализацията на проектите и ще гарантират тяхната устойчивост, т.е последващото им стопанисване и поддържане.

 

Преди оказания срок за подаването на проектните предложения до ПУДООС, община Шабла изпрати 11-те проекта. Техният брой е доказателство, че жителите от община Шабла са отговорни за мястото в което живеят и ще направят всичко възможно то да бъде чисто и приятно.

 

Проектът на село Дуранкулак се нарича „За чиста околна среда”. Дейностите, които предвижда са почистване на речното корито.

 

В ЦДГ „Дора Габе”-Шабла ще бъде изграден еко-кът с къщички и хранилки за птици.

 

На улиците „Свобода, „Приморска” и пред блок „Младост” в Шабла се предвижда затревяване, засаждане на дървета, цветя или по-общо казано, създаване на кътове за отдих.

 

„Вълшебство и мистерия” се нарича проектното предложение на село Тюленово, на Ваклино „Обаянието на природата”, на Езерец „Природата-велик творец”, на село Граничар „Природата-наш дом”, на Крапец „В унисон с природата”, на Горун „За да остане природа в България”.

 

Тези 11 проекта, с които община Шабла кандидатства за финансиране на дейности по опазване на природата показват, че броя на хората, които се обединяват срещу замърсяването й се увеличава, а това е и крайната цел на кампанията.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+