Конференция за бъбречните заболявания ще се проведе в Албена

Конференция за бъбречните заболявания ще се проведе в Албена
Албена домакинства на 20-ти и 21-ви май на XII Национална конференция на Международната федерация на бъбречните фондации

По време на форума презентации ще изнесат видни лектори от България и чужбина. Световни фирми работещи в областта на диализата, нефрологията и трансплантацията на бъбреци ще имат симпозиуми и лекции.

 

Ще бъдат представени лекции за хемодиализа и перитонеална диализа, детска нефрология. Ще се представят данни от скрининга за скрити бъбречни заболявания при деца в страната. Също ще бъдат представени резултати от бъбречната трансплантация в страната. Ще участва и Изпълнителната агенция по трансплантация /ИАТ/.

 

Ще се проведе и Първа регионална среща за страните от Европа организирана под егидата на МФБФ - Международна федерация на бъбречните фондации. Организатор на тази среща е ББА-Българска бъбречна асоциация - председател на УС - проф. З. Краев. Ще бъдат обсъдени следните въпроси: Необходимостта от бъбречни фондации в Централна и Източна Европа, Органно донорство и бъбречна трансплантация, Ранно откриване и превенция на хроничните бъбречни заболявания, Качество на живот при хора с ХБЗ, Обсъждане на проведения на 8-ми марат Световен бъбречен ден.


Ще присъстват лекари от България, както и президента на МФБФ - г-н Тимур Ерг от Турция, членове на борда на директорите на МФБФ, Пациентски организации от страната, Фондация Бъбрек от Варна - проф Д. Ненов.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+