Цените на жилищата в Добрич спадат с 3%

Цените на жилищата в Добрич спадат с 3%
Лек спад в цените на жилищата през първото тримесечие на настоящата година, спрямо четвъртото на миналата, отбелязват от Националния статистически институт


Индексът на пазарните цени на жилищата за първото тримесечие на 2012 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2011 г. е 99.6%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 0.4% .


Индексът на пазарните цени на жилищата за първото тримесечие на 2012 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година е 95.7%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 4.3%.


През първото тримесечие на 2012 г. спрямо предходното е регистрирано намаление на цените в 17 от областните градове, като по-значително е във Враца - с 4.4%, Видин - с 3.2%, и Ловеч - с 3.1%. За Добрич индексът е 97%. Цените са паднали с около 20 лева на квадратен метър – от 691,87 на 671,31 лева за квадрат. Статистиците, обаче правят уговорката, че данните се отнасят за апартаменти в областните градове, които изключват новите жилищни сгради.


Увеличение на цените е регистрирано в 10 от областните центрове.
Средната пазарна цена на жилищата за страната през първото тримесечие на 2012 г. е 883.85 лв./кв. м. Най-високи са средните цени в София - 1 465.33 лв./кв. м, следвана от Варна - 1 439.00 лв./кв. м, и Бургас - 1 158.83 лв./кв. м.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+