ONLINE) Преводи от Руски на Български и от Български на Руски Език

(ONLINE) Писмени преводи от Руски на Български и от Български на Руски Език в областта на Бизнеса, Рекламата, Маркетинга, Правото, Икономиката, Медицината, Селското Стопанство, Хранителната Промишленост, Текстилната Промишленост, Козметиката, Фармацевтиката, Хотелиерството, Ресторантьорството, Туризма, Образованието и др. Писмени преводи на дисертации, дипломни работи, курсови работи, бизнес договори, бизнес кореспонденции, презентации, публикации, статии, научно-популярни текстове, текстове и преводи на уеб сайтове и др. * Предлагам и преводи на ОЗВУЧИТЕЛЕН ГОВОР/Нарация/, включително и Руски Субтитри/ от РУСКИ на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, на всякакви видове ВИДЕОКЛИПОВЕ от Интернет. Информацията и текстът, свалени и преведени на Български език от Видеоизточниците на Руски език е възможно да бъдат приложени в Дипломни и Курсови работи, Реферати, Статии, Изпитни материали и всякакви други форми на Презентация. Преведеният текст на Български език от Видеоизточниците на Руски език се приравнява към установените форми за превод на една стандартна А4 страница. Пишете на съобщения или се обадете на посочения телефон. Гарантирам високо качество на извършения писмен превод. * Приемам плащания по Еконт, Easy Pay, Български Пощи и др. ЗА МЕН: Образование, Специализации, Квалификации и Професионален опит 1. Руска езикова гимназия 2. Висше образование - Руска филология 3. Втори клас квалификация в ИУУ - гр. Стара Загора 4. Специализация в Института по Руски Език ”А. И. Херцен” - гр. Санкт - Петербург 5. Специализация в Института по Руски Език ”А. С. Пушкин” - гр. Москва 6. Квалификация ”Бизнес Руски” в СУ ”Св. Климент Охридски” - ЦИУУ - гр. София Дейности, свързани с преподаване, преводи и консултации на Руски Език 1. Преподавателска дейност - учител по Руски Език в Средните училища - общо учителски стаж - 37 години 2. Подготовка на желаещи да получат квалификация ”Бизнес Руски”
3.00 лв.
Направи VIP за 1 месец!

Само за 1.20 лв.

Контакти

Име
Дима Димова

Имейл
d.k.dimova@gmail.com

Телефон
0899936701