МАЙСТОР ПАРНИ ИНСТАЛАЦИ, КОТЛИ НА ГАЗ , ДЪРВА И ДР. ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ, ПОДДРЪЖКА И РАБОТА С КАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ, КАКТО И УСЛУГИ В И К ИНСТАЛАЦИИ, РЕМОНТ И ПРОЕКТИРАНЕ.

МАЙСТОР НА ПАРНИ ИНСТАЛАЦИИ И В И К ИНСТАЛАЦИИ. ПРЕДЛАГАМ УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ, ПОДДРЪЖКА, РАБОТА С КАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛ, КАКТО И УСЛУГИ - В И К ИНСТАЛАЦИИ, РЕМОНТ И ПРОЕКТИРАНЕ.
Направи VIP за 1 месец!

Само за 1.20 лв.

Контакти

Име
Сашо

Имейл
vesisasi@abv.bg

Телефон
0899695429