Катедра "Икономика и управление" - МТФ на МГУ Иван Рилски

Катедра „Икономика и управление” към Минно-технологичен факултет при МГУ „Св. Иван Рилски” е създадена на 2 януари 1956 г. и вече шест десетилетия сигурява качествено и съобразено с потребностите на националното стопанство и с европейските стандарти обучение в областта на икономиката и управлението на производствени системи и конкретно на уникалната по своя характер дейност за търсене, проучване, добив и преработване на минерални суровини.
Направи VIP за 1 месец!

Само за 1.20 лв.

Контакти

Име
МГУ Иван Рилски

Имейл
hristov.tp@gmail.com

Телефон
02 / 80 60 395