Социални услуги за възрастни и лица с увреждания в гр. Добрич

Сдружение “България Вита ” е неправителствена организация, в обществена полза. Единственият доставчик на частна платена социална услуга „Асистентска подкрепа”, в град Добрич, за: □ лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване и нямащи определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; □ пълнолетни лица с трайно увреждане с определена чужда помощ. Притежаваме Лиценз № Л-3129-1060/ 28.01.2022 г. на АКСУ и предлагаме: почасово, целодневно и денонощно обгрижване на възрастни и лица с увреждания по домовете. Заплащане: по индивидуално договаряне, според вида, продължителността и ангажираността на услугата.
Направи VIP за 1 месец!

Само за 1.20 лв.

Контакти

Име
Антоанета Малева

Имейл
bgvita2006@gmail.com

Телефон
0887965913