Курс Психотренинг

-Постепенно преодоляване на широк кръг нежелани зависимости; -Увеличаване активните ресурси на ЦНС, както и значително повишаване на функционалните възможности на главния мозък; -Разкрепостяване на творческия Ви потенциал; -Значително нарастване на вашата жизнена активност и пр.
Направи VIP за 1 месец!

Само за 1.20 лв.

Контакти

Име
Росица Николова

Имейл
ronimanagement@gmail.com

Телефон
0896940778